LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Būdas 2023

 

Viršelyje: Valdovų rūmai, Vilniaus arkikatedra bazilika ir jos varpinė.
2021 m. sausis. Gyčio Grižo nuotrauka

„Būdas“ Nr. 1, 2023

TURINYS:

Dainius RAZAUSKAS. Vilnius – tai karalystė | 1
Kraštovaizdžio skaitymas
Gedimino pilis ant Padievaičio piliakalnio. Pokalbis su archeologu Gintautu ZABIELA | 5

Vykintas VAITKEVIČIUS. Gedimino sostas | 13
Vilniaus gimtadieniui
Kaip laikaisi, senasis Vilniau? Pokalbis apie tris Vilniaus dešimtmečius | 26

Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija
Žvaigždininkas nuo Šventelės. Pokalbis su Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatu Jonu VAIŠKŪNU | 53


Moksliniai tyrimai
Dainius RAZAUSKAS. Kas bėga be kojų…per Vilnių? Tradicinis vandens tėkmės ir gyvos būtybės bėgimo gretinimas, vedantis prie naujos Vilniaus vardo sampratos | 63

Vilius MINGILAS. Vandens įvaizdis Vlado Braziūno knygoje „Stalo kalnas“. Mitinio gyvybės ciklo analizė  | 72

Tautodailė

„Aukso vainikais“ karūnuotieji | 78

Regionų kultūra

Kap stovai parėdzyci, kožna varłė – audėja. Apie šilų dzūkų audimo tradiciją pasakoja
platformos „Parėdzymai“ kūrėjai ir Kašėtų bei Lynežerio kaimų audėjos | 85