Dainų diena 2018
TRŪKSTAMI SPECIALISTAI 2004 m.

Lietuvos KC darbuotojų specializacijos ir trūkstami specialistai

MIESTUOSE

RAJONUOSE    A - K      L - P      R - Š      T - Ž

SAVIVALDYBĖSE

LIETUVOS KC TRŪKSTAMŲ SPECIALISTŲ POREIKIS

Bendra suvestinė

Duomenys surinkti 2005 m. sausio 3d.

SPECIALIZACIJA

SKAIČIUS

Dailininkas, dizaineris

13

Choreografas

112

Režisierius (teatro, dramos)

52

Muzikos specialistas

25

Chorvedys

17

Instrumentalistas

40

Meno vadovas

41

Kapelos vadovas

15

Kolektyvo vadovas

9

Etnografas

10

Folkloro specialistas

6

Tautodailininkas

2

Kultūrinės veiklos organizatorius, vadybininkas

34

Reklamos vadybininkas

7

Renginių vedėjas

7

Garso operatorius

5

Ūkio dalies darbuotojas

4

viso

399

 

Lietuvos kultūros darbuotojų tęstinį mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą organizuoja 

Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras

 

Duomenis surinko Lietuvos liaudies kultūros centro Regionų kultūros informacijos vyr. spec. Inga Gučienė, tel. (85) 261 47 63