Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Teisine informacija

 Programos | Įstatymai | Nuostatai | Kiti


Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030"

Regionų kultūros plėtros 2022–2030 metų programa

Lietuvos kultūros politikos strategija

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo 2021–2024 metų prioritetų aprašas

XVIII Lietuvos Respublikos vyriausybės programos įgyvendinimo planas

Lietuvos Respublikos vyriausybės nuostatų programos įgyvendinimo planas

Etninės kultūros plėtros 2015–2018 m. veiksmų planas 

Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų planas

Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimo 2022–2024 metų veiksmų planas

2022–2024 m. Valstybės investicijų programa

Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa

Visuomenės informavimo politikos strateginės kryptys 2019–2022 metams