LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Nacionalinė tautodailės paroda

Nacionalinė tautodailės paroda

Nacionalinė tautodailės paroda yra vienas iš dainų šventės renginių. Parodą rengia Lietuvos nacionalinis kultūros centras drauge su partneriais, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, rajonų kultūros institucijomis. Nacionalinės tautodailės parodos tikslas – parodyti per pasirengimo Lietuvos dainų šventei laiką (paprastai keturis metus) sukurtus geriausius liaudies meistrų darbus, atspindinčius minėto laikotarpio liaudies dailės raidos etapą, ypač tradicijos tąsą bei jos kaitos tendencijas. Kūriniai parodai atrenkami vietinėse, vėliau regioninėse parodose arba atrankose, prasidedančiose beveik pusė metų iki Lietuvos dainų šventės. Pradiniame atrankos etape paprastai dalyvauja per 2000 meistrų, paprastai pristatančių nuo kelių iki keliolikos kūrinių. Į Nacionalinę tautodailės parodą įprastai atrenkami maždaug penkių šimtų meistrų kūriniai. Sudaromas parodos katalogas, trumpai pristatantis parodos dalyvių biografijas, atrinktų kūrinių metrikas ir dalies kūrinių fotografijas. Nacionalinė tautodailės paroda atidaroma Vilniuje dainų šventės dienomis. Vyksta nuo mėnesio iki kelių mėnesių, priklausomai nuo tais metais turimų parodos erdvių, kitų galimybių. Dalyvavimas šioje parodoje liudija tautodailininkų kūrybinę brandą, reikšmingą jų kūrybos įvertinimą.

 

 

 

 

 

 
Nuostatai  
Grįžti atgal...