Dainų diena 2018
RAJONŲ ( nuo V iki Z) IR SAVIVALDYBIŲ

Duomenys apibendrinti pagal

Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus

2004 m. gruodžio 14d. įsakymu

   Nr. V-41 patvirtintą statistinę formą.

 

2004 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI RAJONŲ ( nuo V iki Z) IR SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS CENTRUOSE

 

 

ŽANRAI

Vilkaviškis

Vilnius

Zarasai

Elektrėnai

Kalvarija

Kazlų Rūda

Marijampolė

Pagėgiai

Rietavas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vokalinė muzika

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

1. Suaugusiųjų chorai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Moterų

 

 

 

 

1

30

1

27

1

20

1

24

 

 

 

 

 

 

    Vyrų 

 

 

 

 

 

 

1

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mišrūs

1

30

 

 

2

70

4

83

1

30

1

20

3

130

 

 

1

30

2. Vaikų, moksleivių chorai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunučių  (merg. bern.)

 

 

 

 

2

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunių (merg. bern.)

 

 

 

 

2

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Merginų

 

 

 

 

 

 

1

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunuolių (vaikinų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mišrūs

 

 

 

 

1

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vokaliniai ansambliai

6

53

24

243

13

99

2

16

8

59

1

9

9

102

 

 

9

70

4. Solistai

 

 

 

 

4

6

 

 

1

4

 

 

1

3

 

 

2

3

5. Dainų ir šokių ansambliai

 

 

1

42

 

 

 

 

 

 

 

 

2

21

 

 

 

 

6 Kiti (pop ir pan.)

4

36

 

 

5

35

2

47

3

37

1

8

 

 

 

 

2

32

    Iš viso:

11

119

25

285

30

406

11

253

14

150

4

61

15

256

0

0

14

135

Instrumentinė muzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pučiamųjų orkestrai visos sud

3

97

 

 

1

15

 

 

1

25

1

28

1

30

 

 

 

 

2. Liaudiškos muz. kapelos

3

20

4

27

10

63

8

72

6

61

1

9

9

82

 

 

3

21

3. Liaud.instr. orkestrai, ansamb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Skudučių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kanklių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pramoginės muzikos ans.

2

8

1

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Instrumentiniai ansambl.

 

 

 

 

2

12

 

 

 

 

 

2

14

 

 

 

 

 

6. Kiti

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Iš viso:

8

125

5

39

13

90

9

74

7

86

2

37

12

126

0

0

3

21

Vaidybos menas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Mėgėjų teatrai, teatro studijos ( dramos, muzikiniai, judesio, poezijos, klojimo, etnografiniai ir kt.)

2

22

6

91

20

167

2

15

8

84

1

10

10

112

1

11

9

83

2. Lėlių teatrai

 

 

2

42

 

 

1

15

 

 

 

 

2

15

 

 

 

 

3. Satyros ir humoro grupės

4

37

1

3

5

22

 

 

4

23

 

 

 

 

 

 

1

8

    Iš viso:

6

59

9

136

25

189

3

30

12

107

1

10

12

127

1

11

10

91

 

Vilkaviškis

Vilnius

Zarasai

Elektrėnai

Kalvarija

Kazlų Rūda

Marijampolė

Pagėgiai

Rietavas

Šokio menas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tautinių šokių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunučių

 

 

1

16

5

84

1

16

 

 

 

 

1

10

 

 

2

26

    Jaunių

 

 

1

18

 

 

1

20

 

 

 

 

1

16

 

 

 

 

    Jaunuolių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunimo

 

 

 

 

2

26

1

16

 

 

 

 

2

32

1

8

 

 

    Merginų (mergaičių)

 

 

 

 

2

16

 

 

1

8

 

 

 

 

2

16

1

10

    Vyresniojo amž. žmonių

1

22

 

 

2

18

1

16

 

 

 

 

 

 

1

18

1

16

    Pagyvenusių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

18

2. Pramoginių šokių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vaikų

 

 

3

67

2

76

 

 

 

 

1

14

 

 

 

 

 

 

    Jaunimo

1

17

1

10

2

13

 

 

 

 

 

 

2

11

 

 

1

10

3. Klasikinio šokio

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Modernaus šokio

3

46

1

6

7

65

 

 

3

39

 

 

3

40

 

 

 

 

5. Tautinių šokių ansambliai:

 

 

 

 

 

 

1

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vaikų

 

 

2

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunimo

 

 

1

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vyresniojo amžiaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pagyvenusiųjų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Šokio teatrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Šokio studijos

3

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Iš viso:

8

134

10

213

22

298

5

90

5

55

1

14

9

109

4

42

7

80

Etninė kultūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Folkloro ansambliai:

3

52

14

180

14

211

3

57

2

37

1

15

3

25

1

16

2

39

2. Tradicinės instr.muz.gr.

 

 

 

 

 

 

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tautodailės būreliai, studijos

 

 

3

44

1

8

 

 

 

 

 

 

1

9

 

 

 

 

4. Tautodailininkai žr.priedas

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

26

 

86

 

 

 

 

    Iš viso:

3

52

17

224

15

231

4

63

2

37

1

41

4

120

1

16

2

34

    IŠ VISO:

   36

489

66

897

129

1214

32

510

40

435

9

163

52

738

6

69

36

366

 

2004 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI RAJONŲ ( nuo V iki Z) IR SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS CENTRUOSE

Duomenis surinko ir susistemino regionų kultūros analizės poskyrio vadovė I. Gučienė