Dainų diena 2018
RAJONŲ ( nuo V iki Z) IR SAVIVALDYBIŲ

Duomenys apibendrinti pagal

Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus

2006 m. sausio 6d. įsakymu

   Nr. V-01 patvirtintą statistinę formą.

 

2005 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI RAJONŲ ( nuo V iki Z) IR SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS CENTRUOSE

 

 

ŽANRAI

Vilkaviškis

Vilnius

Zarasai

Elektrėnai

Kalvarija

Kazlų Rūda

Marijampolė

Pagėgiai

Rietavas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vokalinė muzika

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

1. Suaugusiųjų chorai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Moterų

 

 

 

 

1

30

 

 

1

19

1

28

 

 

 

 

 

 

    Vyrų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mišrūs

1

26

 

 

2

80

2

57

1

30

1

25

 

 

 

 

1

30

2. Vaikų, moksleivių chorai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

109

 

 

 

 

    Jaunučių  (merg. bern.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunių (merg. bern.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Merginų

 

 

 

 

 

 

1

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunuolių (vaikinų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mišrūs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vokaliniai ansambliai

9

84

24

243

17

132

2

27

6

45

1

9

10

124

2

20

10

83

4. Solistai

 

 

 

 

6

9

 

 

 

4

 

 

1

2

 

 

1

3

5. Dainų ir šokių ansambliai

 

 

1

42

1

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Kiti (pop ir pan.)

1

12

 

 

3

27

4

104

1

20

1

5

1

10

1

21

2

37

    Iš viso:

11

122

 

 

30

290

9

243

9

118

4

67

15

245

3

41

14

153

Instrumentinė muzika

 

1. Visos sud pučiam. orkestrai

3

77

 

 

1

15

 

 

1

15

1

24

1

20

 

 

 

 

2. Liaudiškos muz. kapelos

4

32

4

27

3

26

5

62

3

26

1

9

6

67

1

12

1

10

3. Liaud.instr. orkestrai, ansamb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Skudučių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kanklių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pramoginės muzikos ans.

2

10

1

12

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

1

5

 

 

5. Instrumentiniai ansambl.

 

 

 

 

8

41

 

 

 

 

 

 

6

19

 

 

1

4

6. Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

    Iš viso:

9

119

 

 

12

82

1

2

4

41

2

33

12

115

2

17

2

14

Vaidybos menas

 

1. Dramos teatrai, studijos, būreliai

2

29

 

 

12

110

6

64

7

68

1

6

9

114

1

10

5

74

2. Lėlių teatrai

 

 

 

 

 

 

3

24

1

9

 

 

1

5

 

 

 

 

3. Pantomimos teatrai

 

 

 

 

 

 

1

12

 

 

 

 

2

27

 

 

 

 

4. Satyros ir humoro grupės

2

17

 

 

4

27

 

 

3

19

 

 

 

 

1

8

1

8

5. Kiti (judesio, šokio…)

 

 

 

 

8

64

 

 

 

 

 

 

1

18

 

 

4

24

    Iš viso:

5

46

 

 

24

201

4

36

11

96

1

6

13

164

 

 

10

106

 

Vilkaviškis

Vilnius

Zarasai

Elektrėnai

Kalvarija

Kazlų Rūda

Marijampolė

Pagėgiai

Rietavas

Šokio menas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tautinių šokių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16

 

 

 

 

    Jaunučių

 

 

1

16

5

49

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16

    Jaunių

 

 

1

18

 

 

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2

18

    Jaunuolių

 

 

 

 

 

 

1

16

 

 

 

 

3

32

1

18

 

 

    Jaunimo

 

 

 

 

1

10

 

 

 

 

 

 

2

26

 

 

 

 

    Merginų (mergaičių)

 

 

 

 

3

30

1

16

 

 

 

 

2

52

2

16

1

16

    Vyresniojo amž. žmonių

1

16

 

 

3

40

 

 

 

 

 

 

1

18

1

18

1

16

    Pagyvenusių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

33

 

 

1

8

2. Pramoginių šokių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

20

 

 

 

 

    Vaikų

 

 

3

67

6

94

 

 

 

 

1

10

 

 

 

 

 

 

    Jaunimo

1

8

1

10

3

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Klasikinio šokio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Modernaus šokio

2

32

1

6

7

62

1

12

6

83

 

 

2

17

2

24

3

25

5. Tautinių šokių ansambliai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vaikų

 

 

2

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunimo

 

 

1

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vyresniojo amžiaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pagyvenusiųjų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Šokio teatrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Šokio studijos

3

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Iš viso:

7

95

 

 

26

303

5

76

6

83

1

10

15

214

5

58

9

99

Etninė kultūra

 

1. Folkloro ansambliai:

3

52

14

180

16

239

3

54

3

45

2

25

2

40

1

16

3

46

2. Tradicinės instr.muz.kapelos

1

8

 

 

9

48

1

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tautodailės būreliai, studijos

 

 

3

44

1

8

 

 

 

 

 

 

1

28

1

15

 

 

4. Tautodailininkai

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

82

 

12

 

 

5. Tautinio kostiumo gamintojai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

    Iš viso:

4

63

 

 

26

295

4

61

3

45

2

25

3

156

2

43

3

46

    IŠ VISO:

35

445

 

 

118

1171

28

480

33

383

10

141

58

894

12

159

38

418

 

2005 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI RAJONŲ ( nuo V iki Z) IR SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS CENTRUOSE