Dainų diena 2018
RAJONŲ (nuo Š iki V)

Duomenys apibendrinti pagal

Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus

2006 m. sausio 6d. įsakymu

   Nr. V-01 patvirtintą statistinę formą.

 

 

2005 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI RAJONŲ (nuo Š iki V) KULTŪROS CENTRUOSE

 

ŽANRAI

Šilalė

Šilutė

Širvintos

Švenčionys

Tauragė

Telšiai

Trakai

Ukmergė

Utena

Varėna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vokalinė muzika

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

1. Suaugusiųjų chorai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Moterų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

40

 

 

    Vyrų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

35

 

 

    Mišrūs

1

32

2

63

3

66

 

 

3

74

3

99

1

25

4

139

1

50

1

40

2. Vaikų, moksleivių chorai:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

24

 

 

 

 

 

 

1

21

 

 

    Jaunučių (merg., bern.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

25

    Jaunių (merg., bern.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

30

 

 

    Merginų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunuolių (vaikinų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mišrūs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vokaliniai ansambliai

11

92

10

95

14

131

8

79

51

358

18

149

6

56

27

206

27

197

11

79

4. Solistai

 

 

 

 

 

7

 

 

 

8

1

1

1

16

 

36

 

11

 

11

5. Dainų ir šokių ansambliai

 

 

 

 

 

 

2

89

1

55

1

49

3

114

 

 

 

 

 

 

6. Kiti (pop ir pan.)

1

15

 

 

1

6

11

70

4

36

3

7

4

64

18

188

8

80

5

45

    Iš viso:

13

139

 

 

18

210

21

238

60

551

26

305

15

275

60

569

40

464

18

200

Instrumentinė muzika

 

1. Visos sud pučiam. orkestrai

 

 

2

16

 

 

1

30

1

23

9

77

1

13

 

 

1

10

 

 

2. Liaudiškos muz. kapelos

13

99

3

28

6

61

7

45

11

93

 

 

7

71

9

64

6

48

6

49

3. Liaud.instr.orkestrai,ansam.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Skudučių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kanklių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

35

 

 

4. Pramoginės muzikos ans.

5

19

2

10

 

 

1

6

1

3

3

23

2

10

2

13

2

18

 

 

5. Instrumentiniai ansambl.

3

22

 

 

1

5

1

5

2

17

3

13

2

26

 

 

2

10

1

6

6. Kiti

2

38

 

 

 

 

 

 

2

17

15

113

1

15

5

19

 

 

 

 

    Iš viso:

23

178

 

 

8

83

10

86

17

153

15

126

13

135

16

96

12

121

7

55

Vaidybos menas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dramos teatrai, studijos, būreliai

12

116

 

 

4

37

8

102

24

193

 

 

10

149

38

371

15

195

23

307

2. Lėlių teatrai

1

8

 

 

1

27

3

25

 

 

 

 

 

 

2

31

1

3

 

 

3. Pantomimos teatrai

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

4. Satyros ir humoro grupės

 

 

 

 

 

 

5

41

1

8

5

32

 

 

2

16

 

 

 

 

5. Kiti (judesio, šokio…)

 

 

 

 

 

 

5

41

 

 

4

30

 

 

12

70

2

19

 

 

    Iš viso:

14

129

 

 

5

64

21

209

25

201

24

188

10

149

54

488

19

220

 

 

 

Šilalė

Šilutė

Širvintos

Švenčionys

Tauragė

Telšiai

Trakai

Ukmergė

Utena

Varėna

Šokio menas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tautinių šokių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunučių

3

44

 

 

 

 

 

 

3

46

1

16

 

 

1

8

 

 

4

76

    Jaunių

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2

32

 

 

 

 

 

 

2

20

    Jaunuolių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

    Jaunimo

3

42

 

 

1

12

 

 

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

3

37

    Merginų (mergaičių)

4

44

1

14

 

 

 

 

 

 

1

16

 

 

1

6

 

 

9

115

    Vyresniojo amž. žmonių

5

58

3

52

1

8

 

 

 

 

2

16

1

18

2

14

1

10

1

16

    Pagyvenusių

 

 

1

10

2

32

2

35

1

8

3

49

1

12

 

 

 

 

5

78

2. Pramoginių šokių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vaikų

 

 

 

 

3

21

1

30

 

 

2

44

 

 

4

146

2

6

1

16

    Jaunimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

 

 

1

10

2

9

 

 

3. Klasikinio šokio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16

 

 

 

 

4. Modernaus šokio

3

31

 

 

 

 

9

109

13

120

 

 

2

12

12

118

10

81

9

165

5. Tautinių šokių ansambliai:

 

 

 

 

5

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vaikų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

 

 

 

 

    Vyresniojo amžiaus

 

 

2

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pagyvenusiųjų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16

 

 

 

 

6. Šokio teatrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Šokio studijos

 

 

2

65

 

 

 

 

 

 

5

46

1

10

 

 

 

 

 

 

    Iš viso:

19

235

 

 

12

131

12

174

18

190

18

232

5

52

24

340

15

106

34

515

Etninė kultūra

 

1. Folkloro ansambliai

3

38

9

139

8

133

11

116

6

75

7

121

4

66

17

202

2

34

27

357

2. Tradicinės instr.muz.kapelos

1

6

 

 

 

 

 

 

2

22

1

8

 

 

 

 

1

3

3

13

3. Tautodailės būreliai, studijos

1

16

 

 

 

 

3

33

2

26

1

12

1

10

3

25

 

 

9

126

4. Tautodailininkai

 

 

 

5

 

24

 

 

 

 

1

64

 

25

1

18

 

 

1

23

5. Tautinio kostiumo gamintojai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6

 

 

4

73

    Iš viso:

5

60

 

 

8

157

14

149

10

123

10

205

5

101

22

251

3

37

44

592

    IŠ VISO:

74

741

 

 

51

645

78

856

130

1218

96

1043

48

712

176

1744

89

948

142

1784

 

2005 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI RAJONŲ (nuo Š iki V) KULTŪROS CENTRUOSE

Duomenis surinko ir susistemino regionų kultūros analizės poskyrio vadovė I. Gučienė