Dainų diena 2018
RAJONŲ (nuo A iki K)

Duomenys apibendrinti pagal

Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus

2004 m. gruodžio 14d. įsakymu

   Nr. V-41 patvirtintą statistinę formą.

 

 

2004 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI RAJONŲ (nuo A iki K) KULTŪROS CENTRUOSE

 

ŽANRAI

Akmenė

Alytus

Anykščiai

Biržai

Ignalina

Jonava

Joniškis

Jurbarkas

Kaišiadorys

Kaunas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vokalinė muzika

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

1. Suaugusių chorai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    moterų

 

 

 

 

1

24

 

 

 

 

1

30

 

 

1

30

1

17

1

28

    vyrų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    mišrūs

 

 

 

 

 

 

3

82

 

 

2

70

1

30

2

60

1

26

3

123

2. Vaikų, moksleivių chorai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    jaunučių (merg. bern.)

 

 

1

22

 

 

 

 

1

14

 

 

1

33

1

35

 

 

 

 

    jaunių (merg. bern.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    merginų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    jaunuolių (vaikinų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    mišrūs

2

75

 

 

 

 

 

 

1

25

 

 

 

 

 

 

1

26

 

 

3. Vokaliniai ansambliai

9

73

17

140

 

 

14

119

8

75

13

110

9

88

14

112

18

166

33

309

4. Solistai

 

3

 

5

 

 

 

 

8

28

 

 

 

 

 

7

 

 

5

10

5. Dainų ir šokių ansambliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

6. Kiti (pop ir pan.)

7

67

22

189

4

49

7

79

4

15

8

77

5

51

7

60

4

28

10

104

    Iš viso:

18

218

40

356

5

73

24

280

22

157

24

287

16

202

25

304

25

263

53

586

Instrumentinė muzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pučiamųjų orkestrai visos sud

1

23

 

 

 

 

1

30

 

 

 

 

1

24

1

32

 

 

1

18

2. Liaudiškos muz. kapelos

6

67

 

 

1

12

12

119

8

55

9

77

2

19

12

103

5

51

21

184

3. Liaud.instr. orkestr., ansam.

 

 

10

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Skudučių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

 

 

 

 

    Kanklių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pramoginės muzikos ans.

7

52

3

11

 

 

 

 

4

21

 

 

3

22

 

 

1

5

3

27

5. Instrumentiniai ansambl.

 

 

1

6

1

4

 

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

20

6. Kiti

 

 

1

4

 

 

1

3

5

21

 

 

1

5

3

19

 

 

3

16

    Iš viso:

14

142

15

112

2

16

14

152

19

102

9

77

7

70

17

162

6

56

31

265

Vaidybos menas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mėgėjų teatrai, teatro studijos (dramos, muzikiniai, judesio, poezijos, klojimo, etnografiniai ir  kt.)

4

51

33

267

2

57

17

153

34

253

21

215

16

234

17

267

7

82

32

412

2. Lėlių teatrai

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8

 

 

1

13

 

 

 

 

 

 

3. Satyros ir  humoro grupės

2

14

3

20

1

25

1

6

3

8

3

22

2

18

 

 

 

 

 

 

    Iš viso:

6

65

36

287

3

82

18

159

39

269

24

237

19

265

17

267

7

82

32

412

 

Akmenė

Alytus

Anykščiai

Biržai

Ignalina

Jonava

Joniškis

Jurbarkas

Kaišiadorys

Kaunas

Šokio menas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tautinių šokių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunučių

4

56

4

58

3

67

1

8

 

 

 

 

 

 

3

44

6

102

12

207

    Jaunių

2

39

1

20

2

36

1

16

 

 

 

 

 

 

1

16

 

 

3

55

    Jaunuolių

2

36

3

44

 

 

1

16

 

 

 

 

 

 

1

20

 

 

2

32

    Jaunimo

3

54

3

48

1

36

 

 

1

10

 

 

 

 

1

18

1

17

1

16

    Merginų (mergaičių)

2

28

8

74

2

44

 

 

2

12

 

 

 

 

 

 

1

18

 

 

    Vyresniojo amž. žmonių

1

12

3

44

 

 

 

 

2

24

 

 

2

28

2

32

4

68

7

115

    Pagyvenusių

2

28

1

10

 

 

1

12

2

34

1

20

1

16

 

 

1

16

 

 

2. Pramoginių šokių:

 

 

 

 

2

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vaikų

 

 

 

 

 

 

2

38

2

12

 

 

 

 

1

8

1

18

1

16

    Jaunimo

 

 

 

 

 

 

1

12

1

0

 

 

1

16

 

 

 

 

 

 

3. Klasikinio šokio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

18

 

 

 

 

 

 

1

15

4. Modernaus šokio

2

50

2

22

 

 

4

51

5

53

6

130

9

76

3

22

2

22

5

48

5. Tautinių šokių ansambliai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vaikų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7

    Jaunimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vyresniojo amžiaus

 

 

 

 

 

 

1

8

 

 

 

 

1

28

1

40

 

 

1

16

    Pagyvenusiųjų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

32

 

 

 

 

6. Šokio teatrai

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Šokio studijos

 

 

 

 

1

10

1

16

1

11

 

 

 

 

3

56

 

 

2

30

    Iš viso:

18

303

25

320

11

279

13

177

17

164

8

168

14

164

17

288

16

261

36

557

Etninė kultūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Folkloro ansambliai:

4

57

14

162

1

20

14

217

7

56

11

173

8

122

12

139

 

 

24

363

2. Tradicinės instr.muz.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

 

 

1

3

 

 

1

2

3. Tautodailės būreliai, studijos

2

23

3

15

 

 

 

 

11

106

 

 

 

 

1

35

12

132

7

88

4. Tautodailininkai ( žr. priedas)

 

12

 

52

 

149

 

12

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

    Iš viso:

6

92

17

229

1

169

14

229

19

166

11

173

8

140

14

177

12

132

32

453

    IŠ VISO:

62

820

249

1237

22

619

83

998

116

858

76

942

64

841

90

1198

66

794

184

2273

 

2004 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI RAJONŲ (nuo A iki K) KULTŪROS CENTRUOSE

 

Duomenis surinko ir susistemino regionų kultūros analizės poskyrio vadovė I. Gučienė