Dainų diena 2018
RAJONŲ (nuo A iki K)

Duomenys apibendrinti pagal

Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus

2006 m. sausio 6d. įsakymu

   Nr. V-01 patvirtintą statistinę formą.

 

 

2005 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI RAJONŲ (nuo A iki K) KULTŪROS CENTRUOSE

 

ŽANRAI

Akmenė

Alytus

Anykščiai

Biržai

Ignalina

Jonava

Joniškis

Jurbarkas

Kaišiadorys

Kaunas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vokalinė muzika

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

1. Suaugusių chorai:

    moterų

1

20

1

26

1

28

1

30

1

17

1

34

    vyrų

1

28

    mišrūs

2

74

3

34

1

25

2

70

1

30

2

70

1

25

3

110

2. Vaikų, moksleivių chorai

    jaunučių (merg. bern.)

1

22

1

30

    jaunių (merg. bern.)

1

22

    merginų

    jaunuolių (vaikinų)

    mišrūs

3. Vokaliniai ansambliai

4

39

23

201

12

104

13

69

11

112

8

64

10

94

9

782

17

178

36

343

4. Solistai

3

4

7

30

6

11

6

6

3

6

5. Dainų ir šokių ansambliai

2

19

6. Kiti (pop ir pan.)

37

280

9

72

7

69

3

29

10

118

2

13

8

37

3

29

Iš viso:

6

113

61

505

22

202

26

263

22

196

21

286

14

176

27

251

22

249

57

607

Instrumentinė muzika

1. Visos sud.pučiam. orkestrai

1

23

1

26

1

24

1

30

1

18

2. Liaudiškos muz. kapelos

1

19

15

181

10

96

10

95

9

61

8

71

2

16

8

71

5

48

19

179

3. Liaud.instr. orkestr., ansam.

1

10

    Skudučių

1

6

    Kanklių

1

2

4. Pramoginės muzikos ans.

1

4

2

7

3

8

2

17

5

48

1

6

1

12

5. Instrumentiniai ansambl.

2

11

1

4

3

12

1

4

1

6

1

5

1

4

6

45

6. Kiti

3

12

2

7

5

15

4

25

3

23

Iš viso:

2

42

21

208

13

107

16

140

19

90

8

71

6

63

20

185

7

58

31

287

Vaidybos menas2

1. Dramos teatrai, studijos, būreliai

1

12

22

211

25

283

11

112

18

177

15

196

13

217

16

215

7

73

20

196

2. Lėlių teatrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pantomimos teatrai

 

 

 

 

1

19

 

 

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1

50

4. Satyros ir humoro grupės

 

 

6

48

2

29

1

6

3

10

3

22

1

10

 

 

1

20

 

 

5. Kiti (judesio, šokio…)

 

 

18

111

1

30

1

3

10

62

2

10

2

29

3

30

 

 

10

171

    Iš viso:

1

12

29

361

13

121

32

259

20

228

16

256

20

251

8

93

31

417

 

Akmenė

Alytus

Anykščiai

Biržai

Ignalina

Jonava

Joniškis

Jurbarkas

Kaišiadorys

Kaunas

Šokio menas

1. Tautinių šokių:

4

124

    Jaunučių

2

34

4

54

1

20

3

30

2

32

9

160

    Jaunių

1

24

1

20

1

8

2

34

5

90

    Jaunuolių

1

18

1

18

1

17

1

10

    Jaunimo

1

16

3

48

1

32

1

16

1

16

1

28

1

18

1

21

    Merginų (mergaičių)

1

20

8

63

1

16

1

14

2

16

1

16

1

17

1

12

    Vyresniojo amž. žmonių

1

12

2

27

2

28

1

16

1

20

3

54

9

140

    Pagyvenusių

1

16

2

22

1

16

1

18

2. Pramoginių šokių:

3

88

1

9

    Vaikų

2

36

2

23

4

69

    Jaunimo

1

14

3. Klasikinio šokio

1

18

1

18

7

69

4. Modernaus šokio

3

28

2

26

4

44

6

48

8

126

3

28

6

79

5. Tautinių šokių ansambliai:

    Vaikų

    Jaunimo

1

12

    Vyresniojo amžiaus

1

25

1

20

    Pagyvenusiųjų

2

32

1

42

6. Šokio teatrai

7. Šokio studijos

1

10

4

70

2

55

Iš viso:

8

140

22

258

13

306

12

129

14

150

12

192

12

171

17

288

10

183

37

614

Etninė kultūra

1. Folkloro ansambliai

19

224

8

121

13

239

5

51

10

153

8

116

14

1329

7

21

290

2. Tradicinės instr.muz.kapelos

10

153

3

22

6

602

3. Tautodailės būreliai, studijos

1

15

8

64

1

4

12

20

11

99

4. Tautodailininkai

1

14

2

2

19

19

1

7

34

5. Tautinio kostiumo gamintojai

    Iš viso:

2

29

19

224

8

121

13

239

13

117

13

176

8

135

18

161

12

27

38

483

    IŠ VISO:

19

336

169

1565

85

1097

85

915

100

812

74

953

62

911

102

1128

75

916

194

2408

2005 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI RAJONŲ (nuo A iki K) KULTŪROS CENTRUOSE

Duomenis surinko ir susistemino regionų kultūros analizės poskyrio vadovė I. Gučienė

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2006-09-01