LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Naujienos
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos muzikos ir teatro akademija
2022-02-11

 

Š. m. vasario 10 d. Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorė doc. dr. Judita Žukienė pasirašė ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį, kuria abi institucijos sieks efektyvaus bendradarbiavimo etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo, aktualizavimo ir sklaidos visuomenėje, srityse.

Susitikime J. Žukienė akcentavo valstybės institucijų ir akademinės bendruomenės bendradarbiavimo, keitimosi patirtimi, žiniomis svarbą. Pasak rektorės, tai padės įgyvendinti ir ilgalaikės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos strategijos tikslus – skleisti meno vertybes plačiajai visuomenei, aktyviai dalyvaujant meninio ugdymo ir kultūros politikos procesuose. S. Liausa džiaugėsi, kad plėtojant etninės kultūros ir meno mėgėjų raišką nuolat dalyvauja, į konsultavimo ir ekspertavimo veiklas įsitraukia daug Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų, absolventų. Pabrėžta, kad toks įvairiapusis bendradarbiavimas naudingas tiek sutartį pasirašiusioms šalims, tiek Lietuvos bei tarptautinei visuomenei.

Pasirašiusios sutartį įstaigos tęs ir stiprins bendradarbiavimą dalijantis patirtimi, vykdant bendras veiklas, susijusias su etninės kultūros (ypač muzikinio folkloro) tradicijų, nematerialaus kultūros paveldo tyrimais, plėtra ir sklaida.

Vienu svarbiausių bendrų tikslų įvardytas UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatų įgyvendinimas įskaitant ir bendradarbiavimą kuriant nacionalinį Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą bei pristatant Lietuvos tradicijas tarptautiniams UNESCO sudaromiems sąrašams. Numatyta vykdyti bendras nematerialaus kultūros paveldo srityje dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklas, bendradarbiauti įgyvendinant šviečiamuosius, edukacinius, socialinius ir kitus projektus, plečiančius visuomenės akiratį muzikinio folkloro srityje, stiprinančius tautinę ir kultūrinę tapatybę, pagarbą nematerialiam kultūros paveldui.