LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Nuostatai

 Programos | Įstatymai | Nuostatai | Kiti


Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-350)


 Kategorijų suteikimas mėgėjų meno kolektyvams

Kategorijų suteikimas pagal mėgėjų meno kolektyvų meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus (LR kultūros ministro įsakymas 2008-03-17 Nr. ĮV–145)

Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus komisijų darbo tvarkos aprašas (LNKC direktoriaus įsakymas (2022-12-22 Nr. V-86)

Mėgėjų meno kolektyvų meninio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2008-10-13 Nr. ISAK-2773)


Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų ir muzikos instrumentų įsigijimas

„Dėl Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (patvirtinta LR Kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-460).

Paraiška kostiumams (šablonas)

Muzikos instrumentų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašas (patvirtinta LR Kultūros ministro 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ĮV-608).

Paraiška instrumentams (šablonas)


 Dainų šventės

Dėl dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatų patvirtinimo (LR kultūros ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas) (Žin., 2008, Nr.: 66-2518)

Dainų švenčių tarybos nuostatai

2022 m. Dainų šventės programų ir scenarijų konkurso nuostatai II (Folkloro dienai, Teatro dienai, Kanklių koncertui, Vokalinių ansamblių koncertui)

2022 m. Dainų šventės programų ir scenarijų konkurso nuostatai I (Dainų dienai, Šokių dienai, Ansamblių vakarui, Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertui)

Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ suvenyrų prekybos vietų nuomos organizatoriaus parinkimo konkurso nuostatai (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-65)

2018 m. Dainų šventės "Vardan tos..." maisto produktų prekybos vietų nuomos organizatoriaus parinkimo konkurso nuostatai


Nominacijos „Aukso paukštė" ir „Aukso vainikas"

Mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimų „Aukso paukštė“ nuostatai (LNKC direktoriaus 2022-11-23 įsakymas Nr. V-68)

Respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ nuostatai (2019 m.)


Mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybos

Nuostatai (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2022 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-13)

Bendras sąrašas (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2018 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-02)

Ekspertų, konsultantų sąrašas (patvirtinta LNKC direktoriaus, 2016 m. spalio 31 d., Įsakymo Nr. V-75)

Dėl mėgėjų meno plėtros koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-602)

Meno kolektyvų ir jų vadovų veiklos nuostatai


Kultūros centrai

Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatų pakeitimas (patvirtinta LR Kultūros ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-28)

Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatai (patvirtinta LR Kultūros ministro 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-35)

Kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatai 2009 m.

Kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijai (Žin., 2009, Nr.: 52-2064)