Dainų diena 2018
MIESTŲ KULTŪROS CENTRUOSE

Duomenys apibendrinti pagal

Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus

2004 m. gruodžio 14d. įsakymu

   Nr. V-41 patvirtintą statistinę formą.

 

2004 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI MIESTŲ KULTŪROS CENTRUOSE

 

ŽANRAI

Birštonas

Druskininkai

Kaunas

Klaipėda

Neringa

Palanga

Panevėžys

Šiauliai

Vilnius

Visaginas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vokalinė muzika

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

kol.

dal.

1. Suaugusių chorai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    moterų

1

30

1

25

 

 

 

 

1

22

 

 

 

 

 

 

1

21

1

23

    vyrų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

 

 

 

 

2

68

 

 

    mišrūs

 

 

1

30

2

100

4

128

 

 

 

 

 

 

2

57

1

50

1

19

2. Vaikų, moksleivių chorai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    jaunučių (merg. bern.)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    jaunių (merg. bern.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

520

 

 

    merginų

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    jaunuolių (vaikinų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    mišrūs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vokaliniai ansambliai

 

 

2

25

 

 

1

7

5

41

3

27

2

15

 

 

8

75

8

91

4. Solistai

 

 

 

 

 

 

1

1

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5. Dainų ir šokių ansambliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

6. Kiti (pop ir pan.)

1

10

1

30

3

150

 

 

 

 

 

 

1

20

3

73

3

46

2

24

    Iš viso:

2

40

5

110

5

250

6

136

8

107

4

47

3

35

5

130

16

783

12

160

Instrumentinė muzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pučiamųjų orkestrai visos sud

 

 

 

 

1

50

 

 

 

 

 

 

 

 

2

55

 

 

1

6

2. Liaudiškos muz. kapelos

1

9

1

7

 

 

1

8

2

23

2

12

3

20

1

5

4

55

2

15

3. Liaud.instr. orkestr., ansam.

 

 

 

 

 

 

2

10

 

 

 

 

1

20

 

 

1

28

 

 

    Skudučių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kanklių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pramoginės muzikos ans.

1

6

 

 

 

 

1

8

1

7

 

 

 

 

1

6

1

4

1

9

5. Instrumentiniai ansambl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

19

1

5

 

 

6. Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

50

1

5

    Iš viso:

2

15

1

7

1

50

4

26

3

30

2

12

4

40

5

85

8

142

5

35

Vaidybos menas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mėgėjų teatrai, teatro studijos ( dramos, muzikiniai, judesio, poezijos, klojimo, etnografiniai ir kt.)

4

44

 

 

1

44

5

62

2

34

1

12

14

406

1

20

4

65

1

21

2. Lėlių teatrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Satyros ir humoro grupės

 

 

 

 

 

 

 

 

2

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Iš viso:

4

44

0

0

1

44

5

62

4

61

1

12

14

406

1

20

4

65

1

21

 

Birštonas

Druskininkai

Kaunas

Klaipėda

Neringa

Palanga

Panevėžys

Šiauliai

Vilnius

Visaginas

Šokio menas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tautinių šokių:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunučių

1

18

 

 

1

16

 

 

 

 

 

 

1

30

 

 

 

 

2

31

    Jaunių

1

20

 

 

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16

 

 

    Jaunuolių

1

22

 

 

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

17

    Jaunimo

 

 

1

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2

50

 

 

3

54

1

11

    Merginų (mergaičių)

1

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

18

 

 

    Vyresniojo amž. žmonių

 

 

1

16

 

 

 

 

1

18

 

 

1

20

 

 

1

20

 

 

    Pagyvenusių

 

 

1

22

1

24

1

16

 

 

 

 

2

60

 

 

1

14

 

 

2. Pramoginių šokių:

1

14

2

130

1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vaikų

 

 

 

 

2

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jaunimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Klasikinio šokio

 

 

 

 

1

20

 

 

 

 

 

 

 

 

1

150

 

 

 

 

4. Modernaus šokio

1

14

1

20

1

20

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2

48

2

62

5. Tautinių šokių ansambliai:

 

 

 

 

1

44

2

100

 

 

 

 

1

100

 

 

 

 

 

 

    Vaikų

 

 

 

 

1

60

 

 

 

 

 

 

 

 

1

100

1

30

 

 

    Jaunimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

54

 

 

    Vyresniojo amžiaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

17

 

 

1

45

1

8

 

 

    Pagyvenusiųjų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

24

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Šokio teatrai

 

 

 

 

1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

18

7. Šokio studijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

105

 

 

    Iš viso:

6

126

6

204

12

328

4

124

1

18

2

41

7

260

3

295

17

367

7

139

Etninė kultūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Folkloro ansambliai:

1

20

3

35

 

 

6

163

1

22

1

32

1

25

3

90

7

150

3

36

2. Tradicinės instr.muz.gr.

 

 

 

 

 

 

1

15

 

 

 

 

 

 

1

8

 

 

5

29

3. Tautodailės būreliai, studijos

1

8

 

 

 

 

1

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

690

4. Tautodailininkai ( žr. priedas)

 

 

 

12

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

    Iš viso:

2

28

15

35

0

0

8

192

1

24

1

32

1

25

4

98

7

150

16

760

    IŠ VISO:

16

253

27

356

19

672

27

540

17

240

10

144

29

766

18

628

52

1507

53

1115

2004 M.  MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI IR DALYVIAI MIESTŲ KULTŪROS CENTRUOSE

 

Duomenis surinko ir susistemino regionų kultūros analizės poskyrio vadovė I. Gučienė

Pastaba:

 Alytaus m. 2004 m neturėjo Kultūros centro.