Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kiti

 Programos | Įstatymai | Nuostatai | Kiti


 
Viešieji pirkimai

Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos..." bilietų kainos

LNKC tarybos darbo reglamentas

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklės


STRATEGIJOS

Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2018-2020 metų strateginis veiklos planas


Dėl mėgėjų meno plėtros 2010-2016 metų strategijos patvirtinimo (LR kultūros ministro įsakymas) (Žin., 2010, Nr., Nr.: 79-4084)
1 priedas Mėgėjų meno kolektyvų statistika
2 priedas Mėgėjų meno plėtros 2010-2016 metų strategijos įgyvendinimo priemonių planas

Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija (LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas) (Žin., 2009, Nr.: 138-6089)


KONVENCIJOS

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (UNESCO)
Unesco konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo


MĖGĖJŲ MENO PLĖTROS KOORDINAVIMO TARYBOS DOKUMENTAI
Nuostatai, Tarybos sąrašas, 2011 m. planas, Posėdžių protokolai

MĖGĖJŲ MENO ŠAKŲ IR ŽANRŲ TARYBŲ DOKUMENTAI
Nuostatai Mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybos  2022  2018  2016  2010  2008  

Meno šakų, žanrų kolektyvų ekspertų konsultantų sąrašas


PRORITETINIAI RENGINIAI

LR Kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno renginių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Įsakymo Nr. ĮV-627, 2014-09-12)

Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2021 m. renginių sąrašas (LR ministro įsakymas 2020-09-18 Nr. Nr. ĮV-1171)

Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2018-2020 m. renginių sąrašas (LR ministro įsakymas 2017-07-14 Nr. ĮV-845)


KULTŪROS DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Kvalifikacinių reikalavimų valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams aprašas (LR Kultūros ministro 2021 m. rugsėjo 3 d. Nr. ĮV-1035 redakcija)

Kultūros sektoriaus darbuotojų 2020–2022 m. kvalifikacijos tobulinimo progrma (e-seimas.lrs.lt, 2020-04-03 ĮV-284)

Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija (e-seimas.lrs.lt, 2013-04-16 ĮV-293)

Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (2013)

Regionų kultūros mėgėjų meno žėmėlapių rengimo kriterijai (Žin., 2010, Nr.: 20-950)

Nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcija, patvirtinta LR Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 85 (Žin., 2010, Nr.: 12-566)

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės (Žin., 2010, Nr.: 80, Publ. Nr.:4152)

Kultūros centrų akreditavimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. ĮV- -207)

Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai ir kitos apmokėjimo sąlygos (2009 m sausio 23 d.) (Žin., 2009, Nr.: 111-4731)

Dėl dainų švenčių nacionalinės komisijos personalinės sudėties tvirtinimo (e-seimas.lrs.lt, 2020-08-04 Nr. ĮV-1036/V-1158)

Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija (LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas). (Žin., 2008, Nr.: 20-783)

Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (ir pareigybių sąrašas, kuriuo vadovaujantis darbuotojai priskiriami prie kultūros ir meno darbuotojų) (e-seimas.lrs.lt, 2017-09-19, Nr. ĮV-948)

LR Vyriausybės 2006 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 607 dėl Lietuvos dainų švenčių tradicijos išsaugojimo (Žin., 2006, Nr.: 70-2581)


 TEISMO  NUTARTYS

Lietuvos apeliacinio teismo nutartis c. b. Nr. e2A-18-934/2023


 TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI