Dainų diena 2018
Darbo vietos

Konkursui dėl  projektų vadovo pareigybės

Darbo pobūdis: rengia ir/ar koordinuoja šalies kultūros, mėgėjų meno, tradicijų ir LNKC veiklos (renginių, publikacijų ir pan.) pristatymus tarptautiniuose projektuose, renginiuose, parodose; rengia ir/ar koordinuoja tarptautinius projektus, skirtus mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovų kvalifikacijos kėlimui, kultūros įstaigų specialistams; vykdo organizacinį darbą įgyvendinant svarbiausius LNKC renginius; rengia ir koordinuoja LNKC kartu su valstybinėmis institucijomis ar kultūros organizacijomis inicijuojamus projektus, konkursus, parodas, renginius; palaiko informacinio konsultacinio pobūdžio ryšius su savivaldybių kultūros specialistais, kultūros įstaigų specialistais, mėgėjų meno kolektyvais, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis institucijomis ir pavieniais asmenimis.

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Pareiginės algos koeficientas – nuo 7 iki 9, nuo 1239 Eur iki 1593 Eur (neatskaičius mokesčių).

Reikalavimai: išsilavinimas – ne žemesnis nei aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas,  turėti gerus darbo kompiuteriu MS Office programiniu paketu įgūdžius, turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, užsienio kalbos (anglų k.) mokėjimas.  

Į pokalbį bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Dokumentai teikiami el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį iki  š. m. lapkričio 10 d.


 

Pasiteiravimui tel. (8 5) 261 1190