LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Regionų kultūros skyrius

                                                                                                                       Lietuvos kultūros centrų asociacija
 

Lietuvos kultūros centrai 

JURGITA ALEKNAVIČIENĖ – kultūros centrų ir kvalifikacijos tobulinimo specialistė 

Organizuoja kultūros centrų vadovų, kitų kultūros centrų darbuotojų seminarus, analizuojančius su kultūros centrų politika, veiklomis, problemomis susijusius klausimus. Renka statistines ataskaitas iš Lietuvos kultūros centrų, jas sistemina ir skelbia. Administruoja LNKC internetinės svetainės informaciją. Palaiko informacinio konsultacinio pobūdžio ryšius su Lietuvos kultūros centrais ir jų specialistais.

Tel. (8 5) 262 6088                                              
El. p. jurgita.aleknaviciene@lnkc.lt


KULTŪROS CENTRŲ IR JŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ METINIŲ VEIKLOS ATASKAITŲ FORMOS (2023 m.)


Lietuvos kultūros centrų statistinių duomenų palyginimas 2021-2023 m.

Lietuvos kultūros centrų statistinių duomenų palyginimas 2020-2022 m.

Lietuvos kultūros centrų statistinių duomenų palyginimas 2019-2021 m.

Lietuvos kultūros centrų statistinių duomenų palyginimas 2018-2020 m.


Respublikos kultūros centrų statistika: 2023 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013

Kultūros centrų, jų padalinių ir kitų darinių tinklas:  2023 2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014


Pastatai

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Materialinė bazė

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013   2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Filialų: 2009  2007 2006  2005  2004

Lėšos

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Darbuotojai

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Mėgėjų meno kolektyvų ir dalyvių skaičius

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Veikla ir renginiai 

2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004


NOMINACIJOS, PREMIJOS

Kultūros centrų premija: Nuostatai | Paraiška | Laureatai: 2022  2023

„Geriausias metų kultūros centras“: Nuostatai | Nuostatų pakeitimas | Laureatai: 2021 2020 2019  2018 2017 2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  

„Už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose“: Nuostatai | Laureatai: 2023  2022  2021 2020 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005

„Už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus“: Nuostatai | Laureatai: 2019 2018  2017  2016  2015  2011 2010  2009  2008  2007

Visos LR Kultūros ministerijos premijos nuo 1999 m.


TYRIMAI

Kokybinis kultūros centrų tyrimas 2022 (atliktas LR Kultūros ministerijos užsakymu)

„Lietuvos Regioninių kultūros centrų situacijos analizė 2006“

„Kultūros ir meno srities darbuotojų žmogiškųjų išteklių bei sukuriamojo produkto plėtra regionuose 2007“

„Regionų kultūros būklės tyrimas 2009 m.“


KULTŪROS CENTRŲ TECHNINĖS INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖ SISTEMA