LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Liaudies kultūra 2016

  

VIRŠELIUOSE:
Arūno BALTĖNO fotografija.
2011 m.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaudies kultūra 2016 Nr. 6

Nacionalinių parkų kelias, arba kaip kurti Lietuvos kraštovaizdžio „altoriai". Pokalbis su profesoriumi Pauliumi KAVALIAUSKU - 1

MOKSLO DARBAI
 
Rūta ŽARSKIENĖ
Nuo lietuvių mokslo draugijos iki Lietuvių tautosakos rankraštyno: LMD tautosakos rankraščių ir garso įrašų kolekcijos - 14

Eugenijus ŽMUIDA
Eglė žalčių karalienė. Slibino ir mergelės motyvo kilmė. Pabaiga, pradžia 5-ame žurnalo numeryje - 27

Jūratė ŠLEKONYTĖ
Linksmoji magija tradicinėje lietuvių kultūroje: pokštaujantis burtininkas - 37
 
ATMINTIS

„... Ir bėga protėviai artyn". Pokalbis su dailininke Viktorija DANILIAUSKAITE - 48

Viktorija DAUJOTYTĖ „Dirbti savo darbus" - 55

SKAITYMAI 
Anatolijus ŽURAVLIOVAS. Oi did lado ir analogai - 58

ATMINTIS
Grigo bitės po Grįžulo (Grigo) Ratais.
Vilniaus universiteto fizikos profesorių emeritą,
Lietuvos mokslų akademijos tikrąjį narį Joną Grigą iš Kabelių kalbina Juozas ŠORYS - 63
 

PAPROČIAI
Venantas MAČIEKUS.
Turgūs ir prekymečiai: prekiavimo papročiai - 74
 

Vilius NAUJIKAS. Kupiškio turgus, 1968 m. - 79

ŽMONĖS PASAKOJA
Gervėčių krašto burtininkai - 84
 

VIRŠELIUOSE:
Viktorija DANILIAUSKAITĖ. Mėlynas. 2011 m. Milas, akmuo, siūlai. 56x68. Fragmentas. Ramūno Virkučio nuotrauka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaudies kultūra 2016 Nr. 5

Tėvynės, tautos ir kalbos mylėtojas.
Apie Martyno Liudviko Rėzos (1776–1840) kūrybinį palikimą pasakoja Prūsijos (Mažosios) Lietuvos raštijos tyrinėtoja dr. Liucija CITAVIČIŪTĖ - 1

Mokslo darbai

Rima PALIJANSKAITĖ. Kristijono Donelaičio socialinės pažiūros ir Martynas Liuteris - 9

Marijus ŠIDLAUSKAS. Ar mums reikia Hermano ZUDERMANO? - 22

Eugenijus ŽMUIDA. Eglė žalčių karalienė: slibino ir mergelės motyvo kilmė - 30

Kūryba

Požeminių upių tėkmė.
Trumpa pažintis su Viktorija DANILIAUSKAITE - 42

Skaitymai

Indėnų „Žalčių karalienė“. Šiaurės Amerikos indėnų mitai - 44

„Heinrichas Himleris manė esąs raganos palikuonis“. Pokalbis su istoriku bei etnologu Giunteriu Dipoldu (Günther DIPPOLD) - 49
„Mitai apie istorines raganas gajūs ir XXI amžiuje“. Pokalbio komentarai - 52

Mokslo darbai

Arūnas AUGUSTINAITIS. Asmenybė, laikas ir vieta postmoderniose medijose: naujos paradigmos, neatskleisti kontekstai - 58

Kūrybinės dirbtuvės

Jolanta ZABARSKAITĖ. Istorinės asmenybės transformacijos postmoderniose medijose: Martynas Liudvikas Rėza - 67

Žmonės pasakoja

Namai kaip sala.
Su Antanu, Nijole ir Gediminu KUDABOMIS, šiuo metu vieninteliais paminklinio Salų II (Ignalinos r.) kaimo gyventojais, kalbasi Juozas ŠORYS - 73

Salų kaimo pritaikymo vizija – ekomuziejus - 84

Arūnas BALTĖNAS, Vytautas RAMANAUSKAS. Visų šventųjų vakaras Triškių, Viekšnių, Gargždelės (Salantų) kapinėse. 2012 m. - 87

 

 

VIRŠELIUOSE:
Mingėlos ąžuolas.
Auga Mingėlos kieme,
Vieštovėnų k. Plungės r. ,
prie Plungės–Vėžaičių kelio.
Vykinto VAITKEVIČIAUS nuotrauka. 2015 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaudies kultūra 2016 Nr. 4


Darius KUOLYS.
Apie laisvę senojoje Lietuvoje - 1
Kam laisvės pasakojimas įpareigoja? Diskusija - 9 

MOKSLO DARBAI
Dainius RAZAUSKAS.
Lietuviškosios šventumo sąvokos kilmė - 13

SKAITYMAI
Viktorija DAUJOTYTĖ.
Šventumas; aukštųjų būsenų sauga - 19

MOKSLO DARBAI
Vykintas VAITKEVIČIUS.
Baltų šventviečių atodangos - 33

Miglė LEBEDNYKAITĖ.
Iš lietuvių etnografijos muziejinių rinkinių istorijos. Kazio Griniaus (1866–1950) kolekcija. II d. - 44

SKAITYMAI
Aronas GUREVIČIUS.
Ragana kaime ir teisme (kaip magiją suprato liaudis ir mokytieji). II d. - 60

PARODOS. KONKURSAI
Darija ČIUŽELYTĖ.
Tradicijos ir nauji vėjai: „Sidabro vainikėlių“ konkursas - 68

KNYGOS
Pirmasis etnografijos enciklopedinis žodynas.
Mintimis dalijasi žodyno rengėjos muziejininkės Elvyda LAZAUSKAITĖ, Ona Danutė ALEKNIENĖ, Laima LAPĖNAITĖ, dailininkė Edita PRELGAUSKIENĖ,  kalbininkai Marytė SLUŠINSKAITĖ, Jonas KLIMAVIČIUS ir etnologė Vida SAVONIAKAITĖ - 73

ŽMONĖS PASAKOJA
Agnietė AMBRAZIEJŪTĖ-STEPONAITIENĖ-ŽVIRGŽDĖ.
Anais laikais - 85
„Pirma grūšos medzai dangų rėmė...“ - 95

VIRŠELIUOSE:
Kernavės piliakalniai.
Arūno Baltėno nuotrauka. 1998 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liaudies kultūra 2016 m. Nr. 3

Pajautos slėnis archeologo akimis.
Pokalbis su Vilniaus universiteto archeologijos katedros docentu Aleksiejum LUCHTANU apie Kernavės tyrimų istoriją - 1

„Jautėmės kaip viena gentis“.
Vilniaus dailės akademijos dėstytoją, menininką, senųjų amatų ir technologijų žinovą Algimantą KENSMINĄ kalbina Juozas ŠORYS - 15

MOKSLO DARBAI
Asta SKUJYTĖ.
„Šis arklys būtų manas, bet laukas“: raitelio ir arklio įvaizdžių reikšmė drugio ligos kontekste - 26

Miglė LEBEDNYKAITĖ.
Iš lietuvių etnografijos muziejinių rinkinių istorijos. Kazio Griniaus (1866–1950) kolekcija - 35

Ernestas VASILIAUSKAS.
Medvilionių dvaras: nuo bajorkaimio iki kultūros židinio  - 54

SKAITYMAI
Aronas GUREVIČIUS.
Ragana kaime ir teisme (kaip magiją suprato liaudis ir mokytieji) - 69

ŽMONĖS PASAKOJA
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ.
Vaikai ir laukiniai augalai  - 80

KNYGOS
Rimantas BALSYS.
Užgavėnės: nuo karnavalų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikų rūmuose iki Žiemos palydų šventės sovietmečiu - 90

Daiva LUCHTANIENĖ.
Straipsnių rinkinys „Eksperimentinė archeologija. Lietuvos materialaus paveldo rekonstrukcija“ - 94

VIRŠELIUOSE:
Lietuvos liaudies buities
muziejaus ekspozicijų fragmantai. 2010 m.
Arūno Baltėno nuotraukos.

 

 

 

 

 

 

 

 Liaudies kultūra 2016 Nr. 2

Apie paveldo komunikaciją, arba XXI a. muziejų. Pokalbis su Vilniaus universiteto Muzeologijos katedros vedėju Rimvydu LAUŽIKU - 1

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUI – 50 METŲ
Penkiasdešimtmetis kiaurastogis tautinės savimonės skansenas. Su Lietuvos liaudies buities muziejaus Rumšiškėse direktore Violeta REIPAITE kalbasi Juozas ŠORYS - 7
Vytautas STANIKŪNAS. Statome Lietuvos skanseną - 15
Inga LEVICKAITĖ-VAŠKEVIČIENĖ. Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijų kaita ir jų poveikis lankytojams - 26
Vida OLECHNOVIČIENĖ. Lietuvos liaudies buities muziejaus metų ciklo renginių „laiko juosta“ - 37

ATMINTIS
Gytis LUKŠAS. Marcelijus kaip niekas kitas turėjo teisę įžengti į mūsų kultūros praeitį - 54
Vladimiro TOPOROVO kalba pristatant filmą „Vakar ir visados“ - 58
Marcelijus MARTINAITIS. Šis tas  apie Vladimirą  Toporovą - 60

SKAITYMAI
Dainius RAZAUSKAS. Medis–moteris: ieva, verba, blindė - 63

MOKSLO DARBAI
Jonas MARDOSA. Vilniečių verbos XXI amžiuje: etnokonfesinis miestiečių tyrimas - 74

REGIONŲ KULTŪRA
Loreta LICHTAROVIČIENĖ. Vilniaus verbų rišimo tradicijos 2014 – 2015 m. Lietuvoje - 84
Arūnas BALTĖNAS. Vilniaus verbos - 89

KNYGOS
Žilvytis ŠAKNYS. Rusų liaudies kalendorius. Etnolingvistinis žodynas - 94
 

VIRŠELIUOSE:
Velykos Pievėnuose. 2010 m.
Arūno Baltėno nuotraukos.

 

 

 

 

 

 Liaudies kultūra 2016 Nr. 1

Lietuviai ir Amazonijos indėnai: čiabuviai ir tenbuviai. Juozo ŠORIO pokalbis su kun. Antanu SAULAIČIU - 1
Kunigas Antanas SAULAITIS SJ. „Mama, atėjo lietuviškas“. Kuo gyvi kelių kartų Brazilijos lietuviai imigrantai? - 15

SKAITYMAI
Ignas ŠLAJUS. Džozefas Kempbelas ir Lietuva - 19
Džozefas KEMPBELAS. Pasaka - 25

ATMINTIS
Marija KUODIENĖ. Vladas Jonas Ščeponas: „Visada piešiau ir domėjausi liaudies menu...“  - 40
 
KITOS KULTŪROS
Aleš GAČNIK. Kurento tradicija Europos karnavalinės kultūros kontekste - 48
Arūnas VAICEKAUSKAS. Persirengėlių kaukės – Balkanai ir Lietuva - 63

REGIONŲ KULTŪRA
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ. Po konkursinės apžiūros „Tradicija šiandien – 2015“. Mintys iš kelionių dienoraščio - 67
Povilas KRIŠČIŪNAS. Apie laimikį be meškerės, neįprastą Velyknaktį ir batuotą žąsiną - 76
Arūnas BALTĖNAS. Velyknaktis Pievėnuose - 80

ŽMONĖS PASAKOJA
Marija MAŽEIKIENĖ. Nuo pusiaugavėnio iki Velykų - 89

KNYGOS
Aistė ANDRIUŠYTĖ.
Išsami pažintis su Lietuvos etnine architektūra - 92