Baltica
Liaudies kultūra 2018

Pirmame viršelyje: Martynas Yčas (kairėje) ir Jonas Basanavičius laive pakeliui į Jungtines Amerikos Valstijas, kuriose jie 1913 m. liepos–lapkričio mėn. rinko lėšas Tautos namų statybai. Saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyve.

„Liaudies kultūra“ Nr. 2, 2018

TURINYS:

1918 metai – Lietuvos valstybės atkūrimas, arba šiuolaikinės Lietuvos tautinės valstybės gimimas istorijos ir geopolitikos kontekste. Pokalbis su istoriku, politologu prof. Antanu KULAKAUSKU 1

Valstybės šimtmečiui

Vilma BUKAITĖ. Lietuvos Signatarų namų labirintuose 10

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. Dvasinė Perkūno esmė 18

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Gyvasis sąrašas. Pokalbis su nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado ekspertų komisijos nare Vida ŠATKAUSKIENE 37

Valstybės šimtmečiui

Viktorija DAUJOTYTĖ. Dainų šventė – tautos savasties manifestacija 51

Pažintys

Visa kas turi pradžią... Pokalbis su etnomuzikologe dr. Loreta SUNGAILIENE 53

Žvejo duktė iš Baublių. Apie Moniką BIČIŪNIENĘ su Rimu Zigmu BIČIŪNU kalbasi Juozas Šorys 63

Parodos

Nijolė TUMĖNIENĖ. Monikos Bičiūnienės tapybos konkursui pasibaigus 77

Atmintis

Julija DANILIAUSKIENĖ. Šilo Pavėžupio atsiminimai. I dalis 84

 

Pirmame viršelyje:

„Liaudies kultūra“ Nr. 1, 2018

TURINYS:

Viktorija DAUJOTYTĖ. Vidiniai lietuviškumo matmenys 1

Pažintys

Vytis: istorinis ir modernus Lietuvos herbas. Pokalbis su grafiku Juozu GALKUMI 14

Vilniaus gimtadieniui

695-asis Vilniaus gimtadienis 25

Moksliniai tyrimai

S. C. ROWELL. Atmintina istorija: Vilniaus miesto gimtadienis ir Gedimino laiškai 27

Supratimai

Antanas GUDELIS. Chtoniškosios Vilniaus pradžios. II d. 30

Pažintys

Gyvos dainos su laibosiomis ietužėmis rankose. Pokalbis su neofolkloro grupės „Ugniavijas“ nariu Martynu ŠVEDU 36

Mūsų vaikai piešia Vyčius. Pokalbis su dailininke Julija IKAMAITE 45

Jono Basanavičiaus premija

Avietės sparnuočiams. Pokalbis su muziejininke, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja dr. Elvyda LAZAUSKAITE 53

Atmintis

Andžela JAKUBYNIENĖ. „Sveikas būk, gerbiamas Daktare jubiliate...“ 63

Skaitymai

Janina KURSYTĖ. Mitiškoji Dauguva 68

Parodos

Tryliktasis „Aukso vainikas“ Rokiškyje 77

Knygos

Dainius RAZAUSKAS. Mitiniai vaizdiniai Vytauto V. LANDSBERGIO

knygoje „Iš gyvenimo laumių“ 85