LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Veiklos kryptys
  • Koordinuoja šalies folkloro kolektyvų veiklą, konsultuoja folkloro ansamblių vadovus, kultūros ir švietimo darbuotojus, rengia teorinius ir praktinius seminarus, skaito paskaitas.
  • Nagrinėja folklorinio dainavimo tradicijas regioniniu, žanriniu, funkciniu, raidos aspektais, tiria dabartinės liaudies dainos gyvavimo formas, tradicinio dainavimo būdus, stilistiką.
  • Analizuoja lietuvių liaudies tradicinės instrumentinės muzikos būklę, kaupia medžiagą apie instrumentus, jų meistrus, atlikėjus.
  • Tyrinėja, kaupia vaikų muzikinį folklorą, jo sklaidos galimybes ir nagrinėja reikšmę vaiko pasaulėjautai.
  • Analizuoja liaudies šokio būklę folkloro ansambliuose bei mokymo įstaigose.
  • Skleidžia tradicinio dainuojamojo, instrumentinio, choreografinio folkloro repertuarą, rengia publikacijas, mokomąsias metodines priemones.
  • Renka dainuojamąjį, instrumentinį, choreografinį folklorą kompleksinėse ir specializuotose ekspedicijose, jį šifruoja, tvarko, sistemina.
  • Kaupia informaciją (anketinius duomenis, nuotraukas, vaizdo, garso medžiagą) apie šalies folkloro ansamblius.