LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Publikacijos

Publikacijų serija „Dainos iš visos Lietuvos“

Norintiems pažinti ir išgirsti geriausių tradicijos tęsėjų – kaimo dainininkų, folkloro ansamblių – atliekamų liaudies kūrybos pavyzdžių parengtos ir išleistos šios garso publikacijos bei repertuaro rinkiniai:

GALI BARALIO MĖLYNI KARVELIAI. Jono Jokubausko dainos/ Sud. R. Ambrazevičius. – V.: LLKC, 1999 (garsajuostė);

TAI MIŠTŪNŲ GRAŽUS KAIMAS. Dzūkijos dainos/ Sud. R. Ambrazevičius. – V.: LLKC, 1999 (garsajuostė);

AUGO JOVARS PRIE VARTŲ. Šeduvių dainos/ Sud. J. Šemetaitė. – V.: LLKC, 2000 (garsajuostė);

OI ŪŽKIT, GAUSKIT. Raseinių krašto dainos, žaidimai, rateliai, šokiai/ Sud. L. Mukaitė-Sungailienė. – V.: Lietuvos liaudies kultūros centras, Raseinių rajono kultūros centras, 2004 (dainų rinkinys ir komp. plokštelė);

GĖID VOLUNGĖLĖ. Sedos krašto dainos, pasakojimai, instrumentinė muzika. Mažeikių rajono Sedos kultūros namų folkloro ansamblis „Rėmolee“/ Sud. J. Šemetaitė. – V.: LLKC, Vilniaus plokštelių studija, 2004 (komp. plokštelė);

TETIRVINS SUBILDA. Šeduvos krašto dainos, sakmės, instrumentinė muzika. Folkloro ansamblis „Šeduva“/ Sud. J. Šemetaitė. – V.: Lietuvos liaudies kultūros centras, Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vilniaus plokštelių studija, 2004 (2 kompaktinės plokštelės);

ŽYDI KLESTI BIJŪNĖLIS. Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Žemaitijos dainos/ Sud. V. Šatkauskienė. – V.: LLKC, 2004 (kompaktinė plokštelė).

OI, VELEI BŪČIAU PAS TĖVELĮ. Gilučių krašto dainos. Folkloro ansamblis „Obelėlė“/ Sud. L. Sungailienė. – V.: LLKC, Elektrėnų savivaldybė, Gilučių seniūnija, 2004 (garsajuostė);

ANKSTŲ RYTELĮ KĖLIAU. Varėnos rajono Marcinkonių folkloro ansamblis/ Sud. L. Sungailienė. – V.: LLKC, Varėnos kultūros centras, Marcinkonių folkloro ansamblis, 2005 (kompaktinė plokštelė);

MARGI DVARAI. Kėdainių krašto dainos, pasakojimai, smulkioji tautosaka, tradicinė instrumentinė muzika/ Sud. J. Šemetaitė. – V.: Kėdainių krašto muziejus, 2005 (kompaktinė plokštelė);

OI TU KUOSELA. Trakų krašto dainos. Trakų rajono Kalvių-Lieponių folkloro ansamblis/ Sud. J. Šemetaitė. – V.: LLKC, Trakų rajono Kalvių-Lieponių folkloro ansamblis, Trakų rajono kultūros rūmai, 2005 (kompaktinė plokštelė);

Garso publikacijos „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika“

Jose skamba įvairių Lietuvos regionų kaimo ir miesto muzikantų atliekamos tradiciškiausios, stilingiausios jų krašto melodijos. Šie garso įrašai – puiki galimybė išgirsti, pažinti, populiarinti tradicinį muzikavimą ir mokytis jo iš pateikėjų.

Parengta ir išleista:

SUVALKIJOS MUZIKANTAI: INSTRUMENTINĖ MUZIKA/ Sud. A. Lunys. – V.: LLKC, 1999 (garsajuostė);

AUKŠTAITIJOS MUZIKANTAI: INSTRUMENTINĖ MUZIKA/ Sud. A. Lunys. – V.: LLKC, 1999 (garsajuostė);

ŽEMAITIJOS MUZIKANTAI: INSTRUMENTINĖ MUZIKA/ Sud. A. Lunys. – V.: LLKC, 1999 (garsajuostė);

DZŪKIJOS MUZIKANTAI: INSTRUMENTINĖ MUZIKA/ Sud. A. Lunys. – V.: LLKC, 1999 (garsajuostė);

ANTANO ARMONIKA/ [atlieka] Antanas Zaremba/ Sud. A. Lunys. – V.: LLKC, Širvintų rajono savivaldybės kultūros skyrius, Vilniaus plokštelių studija, 2002 (garsajuostė);

MOLĖTŲ KRAŠTO MUZIKANTAI. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika/ [atlieka] Jonas Danilevičius, Vladas Tamašauskas, Jonas Matelionis. Sud. A. Lunys. – Vilnius: LLKC, Molėtų krašto muziejus, Vilniaus plokštelių studija, 2004 (garsajuostė);

JONAS LECHOVICKAS. CIMBOLININKAS. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika/ Sud. A. Lunys. – V.: Lietuvos liaudies kultūros centras, Ignalinos rajono savivaldybė, Vilniaus plokštelių studija, 2004 (garsajuostė);

GRAJYK, GRAJYK, MUZIKĖLE… Tradiciniai Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos muzikantai/ Sud. A. Lunys. – V.: LLKC, 2004 (kompaktinė plokštelė);

SENOLIAI. Klaipėdos etnokultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Senoliai“/ Sud. A. Lunys. – V.: LLKC, Klaipėdos miesto savivaldybė, 2005 (kompaktinė plokštelė).

Repertuaro rinkinių serija „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika“

Serija siekiama užpildyti tradicinio instrumentinės muzikos repertuaro spragą. Ji pradėta 1999 m. leidiniu „Muzika armonikoms“ (sud. A. Baika). Spaudai rengiami repertuaro rinkiniai „Muzika smuikui“ (sud. G. Kirdienė), „Muzika cimbolams“ (sud. E. Vyčinas). Taip pat planuojami leidiniai, skirti kanklių (sud. V. Palubinskienė), skudučių (sud. A. Vyžintas), tradicinių pučiamųjų instrumentų (sud. E. Vyčinas) muzikos repertuarui.

Taikomųjų publikacijų serija „Gyvoji tradicija“

Ji skirta vertingiausių įvairių tradicinės kultūros sričių palikimui gaivinti ir taikyti dabarties visuomenės poreikiams, šiuolaikinei šeimai, mokyklai.

Parengtos ir išleistos knygos:

ATVAŽIUOJA KALĖDOS: ADVENTO-KALĖDŲ TAUTOSAKA, PAPROČIAI/ Sud. S. Valiulytė. – V.: LLKV, 2000;

KUPOLE ROŽE. Sekminių-Joninių papročiai ir tautosaka/ Pareng. N. Marcinkevičienė, L. Mukaitė, A. Vakarinienė. – V.: LLKC, 2003.

VELYKŲ RYTĄ LELIJA PRAŽYDO. (Sud. N. Marcinkevičienė, L. Sungailienė, A. Vakarinienė)

Išleisti garso įrašai:

KICU KICU BĖ BĖ: lopšinės ir žaidinimai/ Sud. J. Šemetaitė. – V.: LLKC,. 1996 (garsajuostė); 2-asis leidimas – 2005 (kompaktinė plokštelė);

ATVAŽIUOJA KALĖDOS: ADVENTO IR KALĖDŲ DAINOS/ Sud. S. Valiulytė. – V.: LLKC, 1998 (garsajuostė);

ČIUŽ ČIUŽELA: UŽGAVĖNIŲ DAINOS, ŠOKIAI, ŽAIDIMAI/ Sud. S. Valiulytė. – V.: LLKC, 1998 (garsajuostė);

PINU PINU PYNĘ: LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS VAIKAMS/ Sud. J. Šemetaitė. – V.: LLKC, 1998;

KUPOLE ROŽE. Sekminių-Joninių dainuojamoji tautosaka/ Sud. L. Mukaitė-Sungailienė. V.: LLKC, 2004 (kompaktinė plokštelė);

GYVI AR GYVI? Paukščių balsai ir jų mėgdžiojimai, lietuvių liaudies dainos, rateliai, sakmės/ Sud. J. Šemetaitė. – V.: LLKC, 2004 (kompaktinė plokštelė).  

Kompaktinė plokštelė „Velykų rytą lelija pražydo“ (Sud. L. Sungailienė).