Baltica
Nuostatai

Mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimų „Aukso paukštė“ nuostatai (2013 m.)

Respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ nuostatai (2013 m.)

Lietuvos nacionalinio kultūros centro nuostatai (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugpjūčio 05 d. įsakymu Nr. ĮV-654)

Dėl mėgėjų meno plėtros koordinavimo tarybos nuostatų patvirtinimo (LR kultūros ministro įsakymas) (Žin., 2010, Nr.: 139-7158)

Geriausio metų kultūros centro premijavimo nuostatai (Žin., 2010, Nr.: 2-80)

Kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatai 2009 m.

Kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijai (Žin., 2009, Nr.: 52-2064)

Meno kolektyvų ir jų vadovų veiklos nuostatai

Dainų švenčių tarybos nuostatai

Dėl dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatų patvirtinimo (LR kultūros ministro ir LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas) (Žin., 2008, Nr.: 66-2518)

Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatai(LR kultūros ministro įsakymas) (Žin., 2008, Nr.: 34-1231)

Lietuvos kultūros politikos nuostatos (Žin., 2001, Nr.: 42-1454)

Kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatai

Visos naujienos