Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Lietuvių liaudies smuiko muzikos antologija

Lietuvos liaudies kultūros centro leidinių serijoje „Gyvoji tradicija“ – naujas DVD „Lietuvių liaudies smuiko muzikos antologija“. Išsamioje etnomuzikologės dr. Gailos Kirdienės parengtoje rinktinėje pirmą kartą skelbiami tradicinio smuikavimo vaizdo įrašai iš Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Žemaitijos. Pristatomas gausus ir įvairus tradicinis repertuaras smuikui, skirtingi smuikavimo stiliai ir jų raida. Įrašai daryti nuo 1988 metų. 48 liaudies smuikininkai pagriežė 140 kūrinių: įvairių tradicinių šokių, maršų ir dainų. Atkreiptas dėmesys ir į smuikavimą šokėjams, gana daug nufilmuota styginių ansamblių.

Antologija gali būti ir išsamus mokslinių tradicinio smuikavimo regioninių ypatumų tyrimų šaltinis, ir puiki jaunųjų kartų tradicinės smuiko muzikos atlikėjų ugdymo(si) priemonė, įkvepianti juos smuikuoti tradiciškai ir stilingai.

 


 

A new DVD Anthology of Lithuanian Folk Fiddle Music was published as a part of the collection of various publications Living Tradition (Lith. Gyvoji tradicija) by Lithuanian Folk Culture Centre. The anthology, compiled by ethnomusicologist Gaila Kirdienė, for the first time presents a comprehensive collection of video recordings of traditional folk fiddling from the main Lithuanian ethnographical regions: Aukštaitija in the centre and northeast, Dzūkija in the southeast, Suvalkija (Sudovia) in the south and Žemaitija (Samogitia) in the west. It presents plentiful and different traditional fiddle repertoire, various fiddling styles and their development. Forty-eight folk musicians perform 140 compositions: various traditional dances, marches and songs. Recordings are done since 1988. Attention is also paid to the fiddling for dancers; there are quite a lot of recordings of stringed ensembles.

This anthology can be a source of full-scale scientific exploration of the regional peculiarities of traditional fiddling and a helpful vehicle for younger performers of traditional fiddle (violin) music, inspiring them to play in way of traditional stylistics.