Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Naujienos
Keičiamas 2021 m. tarptautinio folkloro festivalio „Baltica“ formatas
2021-04-29

 

Dėl tebesitęsiančios pandemijos negalėdami surengti tarptautinio folkloro festivalio „Baltica“ kaip įprasta – gyvai, organizatoriai pasirinko kitokią jo formą. Balandžio 21 d. šiam sprendimui pritarė Lietuvos kultūros taryba.

Rugsėjo 18–22 d., lygiadienio ir Baltų vienybės dienos proga, vyks nuotolinis arba, jei leis sąlygos, pusiau nuotolinis forumas „Baltica-Web 2021“, skirtas trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos, festivalio „Baltica“ rengėjų – tradicinės kultūros reiškiniams bei istoriniams, kultūriniams ryšiams išsamiai pristatyti. Forumo programą sudarys mokslinė ir meninė dalys – paskaitos, iliustruoti pristatymai, folkloro koncertai, muzikinis projektas „Protėvių audos“, tradicinių šokių akcija „Visa „Baltica“ šoka“, amatų demonstravimas, tradicinių apeiginių valgių pristatymas ir kiti įdomūs renginiai.

Pagrindinė forumo tema išlieka ta pati, kaip ir pernai turėjusio vykti festivalio – apeiga. Ji skleisis tiek pažintinėje, tiek meninėje programoje: muzikinio (dainuojamojo ir instrumentinio), choreografinio folkloro, papročių, gastronominio ir kito paveldo pristatymuose bei pranešimuose, pabrėžiant archajiškas, apeigines formas, dalijantis vertinga šalių senųjų tradicijų išsaugojimo patirtimi.

Kiekviena šalis rengia savo programą ne tik numatytomis temomis, bet ir gimtąja kalba, siekdamos pristatyti ir pabrėžti Baltijos šalių kalbų savitumą, tautinį tapatumą, todėl pranešimai, paskaitos ir diskusijos bus sinchroniškai verčiami į visas tris kalbas.

Renginiai bus transliuojami internetu iš visose trijose šalyse įrengtų specialių studijų. Jei leis aplinkybės, dalis veiklų vyks gyvai.