Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Įstatymai

 Programos | Įstatymai | Nuostatai | Kiti


LR turizmo įstatymas (Žin., 1998, Nr.: 32-852; Žin., 2002, Nr.: 123-5507; Žin., 2011, Nr.: 147-4138)

LRV nutarimas dėl Dainų švenčių tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Žin., 2008, Nr.: 63-2398)

LR kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr.: 14-352; Žin., 2008, Nr.: 81-3183)

LR Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-11792, 11, 13, 14, 16, 17, 18 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

LR Dainų švenčių įstatymas (Žin., 2010, Nr. 48-2300)

LR Dainų švenčių įstatymo 2, 8, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 128-5212)

LR Kultūros ministro įsakymas dėl Dainų švenčių tarybos personalinės sudėties patvirtinimo

LR Kultūros rėmimo fondo įstatymas (Žin., 2007,Nr.: 81-3320)

LR Kultūros rėmimo fondo įstatymo nr. X-1260 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

LR kultūros centrų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 120-4435)

LR muziejų įstatymas (Žin., 2003, Nr.: 59-2638)

LR etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas (Žin., 1999, Nr. 82-2414)