Dainų diena 2018
Darbo vietos

Skelbimas chorų specialisto pareigoms  užimti

Darbo pobūdis: kuruoti suaugusiųjų chorus ir vokalinius ansamblius ir įgyvendinti šių žanrų kolektyvų plėtrą skatinančias priemones; vykdyti geriausių Lietuvos suaugusių chorų, vokalinių ansamblių bei jų vadovų kasmetines atrankas  nominacijai ‚Aukso paukštė“, organizuoti jų įteikimą; inicijuoti, bei talkinti rengiant regionines ir respublikines suaugusiųjų chorų ir vokalinių ansamblių apžiūras, festivalius; dalyvauti Lietuvos dainų šventės Dainų dienos, vokalinių ansamblių  programos kūrimo ir įgyvendinimo procese; įgyvendinti ilgalaikes vokalinio meno programas ir prioritetinius renginius: „Lietuvos suaugusiųjų chorų konkursą“, vokalinių ansamblių konkursą „Sidabriniai balsai“; rengti metodinius leidinius, vaizdo, garso, elektronines publikacijas chorų vadovams, dirigentams, naujausios lietuvių kompozitorių choro muzikos (repertuaro chorams ir ansambliams) rinkinius; koordinuoti chorų žanrų tarybos, ekspertų, konsultantų veiklas; organizuoti naujų dainų chorams ir vokaliniams ansambliams konkursus, vertinimo komisijos (ekspertų) darbą, kaupti ir platinti kūrinius; konsultuoti suaugusiųjų chorų ir vokalinių ansamblių vadovus ir dirigentus, bei kitus suinteresuotus asmenis; organizuoti vokalinio meno renginius, dalyvauti vokalinio meno renginių vertinimo komisijų darbe.

Reikalavimai: išsilavinimas – ne žemesnis nei aukštasis universitetinis arba jam prilygintas muzikinis arba humanitarinių mokslų srities išsilavinimas, užsienio kalbos mokėjimas (anglų k.). Pageidautina turėti nurodytos srities darbo patirties.

Atlyginimas: neatskaičius mokesčių - 1593  Eur                         

Prašymą dalyvauti atrankoje su gyvenimo aprašymu siųsti el.paštu lnkc@lnkc.lt. Į pokalbį bus pakviesti tik atrinkti kandidatai.

Skelbimas galioja iki š. m. spalio 1 d.

Telefonas pasiteiravimui: (8 5) 261 1190


Skelbimas fotografo–vaizdo operatoriaus pareigoms

Darbo pobūdis: filmuoti ir fotografuoti etninės kultūros ir mėgėjų meno raiškos formas, šventes, festivalius, kitus reikšmingus kultūrinio gyvenimo įvykius, kuriuos inicijuoja ar įgyvendina LNKC ir su jo veiklomis susijusios įstaigos, dalyvauti etninės kultūros fiksavimo ekspedicijose, daryti vaizdo ir garso įrašus, fotografijas, režisuoti filmavimus; tvarkyti LNKC garso, foto ir vaizdo medžiagą, bei visais teisėtais būdais įsigytą kitų institucijų ar pavienių asmenų dokumentuotas, sukauptas ar sukurtas medžiagas; rengti mokslines, mokomąsias, šviečiamąsias vaizdo medžiagas seminarams, renginiams, šventėms, ekspozicijoms, tarptautinėms LNKC programoms, pristatymams užsienyje ir pan.; dalyvauti Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado informacinės sistemos, kūrimo, pildymo, naudojimo veiklose. Darbas pagal terminuotą sutartį 1 metams.

Reikalavimai: išsilavinimas – ne žemesnis nei aukštasis (arba jam prilygstantis) išsilavinimas, užsienio kalbos mokėjimas, privaloma darbo patirtis filmavimo ir fotografavimo srityse.

Atlyginimas: neatskaičius mokesčių -  1390 Eur                          

Prašymą dalyvauti atrankoje su gyvenimo aprašymu siųsti el.paštu lnkc@lnkc.lt. Į pokalbį bus pakviesti tik atrinkti kandidatai.

Skelbimas galioja iki š. m. rugsėjo 24 d.

Telefonas pasiteiravimui: (8 5) 261 1190


Skelbimas specialisto vadybininko pareigoms užimti

Darbo pobūdis: koordinuoti naujų tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamybos, jų kolekcijų papildymo parengiamuosius darbus ir sąmatų rengimą, Dainų šventės tradicijos tęstinumo programos veiklas, susijusias su šių kostiumų gamybos sritimi; organizuoti atsiskaitymą su kostiumų gamintojais ir tiekėjais; organizuoti  kostiumų nuomą ir koordinuoti atsiskaitymą, inicijuoti naujų kostiumų ir kostiumo detalių gamybą; prižiūrėti kostiumų saugojimą, eksponavimą, transportavimą, techninės įrangos ir priemonių gamybą bei įsigijimą; tvarkyti su kostiumų saugojimu, gamyba, perdavimu, nuoma susijusius dokumentus; viešinti kostiumų veiklas – pristatymus, parodas, nuotraukų parodas, numato ir įgyvendina kitas viešinimo priemones; dalyvauti bendruose LNKC darbuose, susijusiuose su Dainų švenčių, festivalių, tautodailės bei kitų renginių organizavimu, tarp jų Lietuvos buvusių politinių kalinių, tremtinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydį „Su Lietuva širdy“ ir kt.; nuolat sekti informaciją apie esamą srities padėtį, palaikyti ryšį su meistrais ir kitomis šioje sferoje dirbančiomis institucijomis, įvairiomis gamybinėmis organizacijomis, atnaujinti teorines ir praktines vykdomos veiklos žinias, administruoti Lietuvos dainų šventės internetinį tinklalapį.

Reikalavimai: išsilavinimas – ne žemesnis nei aukštasis (arba jam prilygstantis) išsilavinimas, užsienio kalbos mokėjimas. Pageidautina turėti nurodytos srities darbo patirties.

Atlyginimas: neatskaičius mokesčių - 1466 Eur                          

Prašymą dalyvauti atrankoje su gyvenimo aprašymu siųsti el.paštu lnkc@lnkc.lt. Į pokalbį bus pakviesti tik atrinkti kandidatai.

Skelbimas galioja iki š. m. rugsėjo 24 d.

Telefonas pasiteiravimui: (8 5) 261 1190