LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Choreografija AP 2016

Nominacija
 
GERIAUSIAS ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS

Suteikiama už aukštą meninį lygį, aktyvią ir itin reikšmingą pastarųjų metų veiklą ar naujo repertuaro parengimą, savo krašto choreografijos propagavimą, tradicinio šokio žanro išsaugojimą ir populiarinimą regionų, apskričių ir šalies svarbiausiuose renginiuose; už konkursuose pelnytas prizines vietas.

Laureatas

Vilniaus miesto savivaldybės
 Naujosios Vilnios kultūros centro liaudiškų šokių ansamblis „Vaiva“

(Meno vadovė Jurgita Galdikienė, instrumentinės grupės vadovas Dainius Petručionis)

 

1946 m. tuomečiuose Vilniaus respublikiniuose profsąjungų kultūros rūmuose susibūrė liaudiškų šokių kolektyvas „Vaiva“. Pirmoji ansamblio vadovė – Vanda Dilnikienė. 1966 m., vadovaujant choreografei Janinai Gudavičienei, ansambliui buvo suteiktas pavyzdinio kolektyvo vardas.

Per ilgą veiklos laikotarpį ansambliui vadovavo garsūs Lietuvos choreografai:  Janina Gudavičienė, Elena Morkūnienė, Laimutė Kisielienė, Gražina Vaitkevičienė, Kęstutis Vaitiekus, Henrikas Uznys. Nuo 2004 m. ansambliui vadovauja Jurgita Galdikienė.

Užgrūdintas įvairiausių istorijos išbandymų ir laiko smūgių, 2010 m. liaudiškų šokių ansamblis „Vaiva“ naujus namus surado Naujosios Vilnios kultūros centre. Šiandien kolektyvas skaičiuoja jau 71-uosius gyvavimo metus.

Su pagarba puoselėdamas lietuvių liaudies šokį, muziką, tradicijas, kolektyvas užaugino ne vieną tautinio meno mėgėjų kartą. Ansambliečiai į savo gretas kasmet priima draugus, brolius, seseris, net ir vaikus, taip kurdami nenutrūkstamas ansamblio tradicijas.

Liaudiškų šokių ansamblis „Vaiva“ – nuolatinis Lietuvos dainų švenčių, respublikinių festivalių, konkursų dalyvis bei nugalėtojas; koncertavo tarptautiniuose festivaliuose Rusijoje, Vengrijoje, Čekijoje. Pastarieji keleri metai ansambliui buvo ypač sėkmingi. 2015 m. vykusiame respublikiniame liaudiškų šokių ansamblių konkurse „Kadagys“ ansamblis pristatė meninę programą „Susuksiu lizdelį“ ir laimėjo pirmą vietą. 2016 m., švenčiant 70-ies metų ansamblio jubiliejų, buvo sukurta ir parodyta originali  programa „Metai“ pagal Kristijono Donelaičio to paties pavadinimo poemą. 2016 m. penktąjame tautinių šokių kolektyvų ir ansamblių konkursiniame festivalyje „Klumpakojis“ kolektyvas pelnė laureato ir artistiškiausio kolektyvo vardą kultūros centrų kolektyvų kategorijoje. 2016 m. už puikius rezultatus konkursuose „Vaivai“ suteikta I mėgėjų meno kolektyvų kategorija.

Šiuo metu ansamblio branduolį sudaro šokėjai ir muzikantai, jiems vadovauja Jurgita Galdikienė ir Dainius Petručionis.

 

Jurgita Galdikienė (g. 1978 m. Vilniuje) 2001 m. baigė Klaipėdos universiteto menų fakultetą ir įgijo choreografo pedagogo kvalifikaciją. Nuo 2002 m. dirba Vilniaus „Gabijos“ gimnazijoje šokio mokytoja. 2003 m. gimnazijoje subūrė vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių grupes „Gabija“, kurios ne kartą sėkmingai dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių konkursuose „Aguonėlė“, 2008 m. jaunių grupė pelnė laureato vardą. Nuo 2004 m. vadovauja šokių ansambliui „Vaiva“. J. Galdikienė – Lietuvos dainų švenčių asistentė, 2005 m., 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų švenčių baletmeisterė, tokias pat pareigas užims ir 2018 m. Lietuvos dainų šventėje. Choreografinių kompozicijų „Kelias į mokyklą“, „Mokytojo diena“, „Olimpa“  autorė. Šiuo metu – Vilniaus apskrities choreografijos ekspertė konsultantė.

Dainius Petručionis (g. 1967 m. Varėnos r. Ilgininkų k.) nuo mažens mėgo liaudies muziką, žavėjosi Lietuvos radijo ir televizijos instrumentinio vokalinio ansamblio „Armonika“ atliekamais kūriniais. Tėveliai tai pastebėjo ir sulaukęs vos šešerių Dainius rankose laikė savo pirmąjį instrumentą – armoniką, kuria groja ir šiandien. Druskininkų vaikų muzikos mokykloje baigęs akordeono klasę, 1983 m. įstojo į Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, kurioje mokėsi birbynės instrumento subtilybių. Paskatintas mokytojų, 1987 m. įstojo į Lietuvos konservatorijos Liaudies instrumentų katedros birbynės specialybę ir jau 1990 m. dirbo valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ tautinių instrumentų orkestre. 1994 m. vadovavo Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio liaudies instrumentų orkestro grupei, o nuo 1995 m. iki šių dienų ištikimai vadovauja liaudiškų šokių ansamblio „Vaiva“ instrumentinei grupei, akompanuoja kolektyvo šokėjams, kartu su ansambliečiais kuria naujas koncertines programas, planuoja ansamblio veiklą.

 

     Nominacija
 
 GERIAUSIA JAUNIMO LIAUDIŠKŲ ŠOKIŲ GRUPĖ IR VADOVAS

 Suteikiama už aukštą meninį lygį, aktyvią ir reikšmingą pastarųjų metų veiklą, savo krašto choreografijos propagavimą; tradicinio šokio žanro saugojimą ir populiarinimą regionų, apskričių ir šalies svarbiausiuose renginiuose; konkursuose pelnytas prizines vietas, originalių tradicinių projektų inicijavimą ir organizavimą.

Laureatas
Šakių kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė „Pynė“
(Vadovė Vitalija Venienė)

 

2016 m. liaudiškų šokių grupė „Pynė“ minėjo dvidešimties metų kūrybinės veiklos sukaktį. Šiuo metu „Pynėje“ šoka per šešiasdešimt šokėjų, išleistos penkios kartos, o kolektyvo metraštyje galima suskaičiuoti per 140 šoktų šokių... „Pynės“ šokėjai – aktyvūs Šakių rajono renginių, Lietuvos dainų švenčių, Lietuvos moksleivių dainų švenčių, respublikinių konkursų, tarptautinių festivalių, projektų dalyviai, mielai koncertuoja šalies miestuose ir rajonuose.

Nuo 2000 m. „Pynės“ šokėjai dalyvauja visuose Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio studijų konkursiniuose festivaliuose „Aguonėlė“. 2008 m., 2012 m., 2016  m.  „Aguonėlės“ konkursuose „Pynės“ jaunuoliai iškovojo pirmąsias vietas o 2016 m. už išraiškingiausiai atliktą šokį „Folklorinių šokių siuitą“ apdovanoti pirmojo laipsnio diplomu.

2015 m. pirmajame tarptautiniame ugdymo įstaigų liaudiškų šokių festivalyje-konkurse „Šokis mus jungia“ šokėjai laimėjo laureato diplomą ir pereinamąją „Santaros“ taurę, o 2016 m. šį konkursą organizavo patys, jų programa įvertinta pirmąja vieta.

„Pynė“ – tarptautinių projektų dalyvė: 2007 m. lietuvių kultūrą ir šokius kolektyvas pristatė trišaliame projekte „Tarptautinė šokio meistriškumo dirbtuvė“ Lenkijoje, tais pačiais metais – lietuvišką kultūrą ir kulinarinį paveldą tarptautiniame projekte „Mūsų didieji lobiai“ Vokietijoje, 2010 m. dalyvavo trišaliame tarptautiniame projekte „Bendradarbiavimo tiltai“, kurio metu trys kolektyvai „Elk“ (Lenkija), „Ščeremošč“ (Ukraina) ir „Pynė“ sukūrė bendrą šokių programą ir Joninių nakties spektaklį, 2011 m. „Pynė“ vykdė dvišalį projektą „Laikas pradėti Polonezą“ Lenkijoje.

Kolektyvo šokėjai – drąsūs, energingi, ieškantys vis naujų saviraiškos formų, koncertinės patirties: 2005 m. šokėjai net du kartus dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Gero ūpo“, 2016 m. filmavosi lietuviškame vaidybiniame filme „Patriotai“.

Gausi ir plati „Pynės“ koncertinė geografija. Su koncertinėmis programomis kolektyvas dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Turkijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Vengrijoje.

2014 m. Šakių kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupei „Pynė“ suteikta I mėgėjų meno kolektyvų kategorija.

Vitalija Venienė (g. 1961 m. Pakruojo r. Armonaičių k.) 1983 m. baigė tuometį Šiaulių pedagoginį institutą, gijo pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės bakalauro laipsnį. Tais pačiais metais pradėjusi dirbti Šakių Zigmo Angariečio vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja, subūrė liaudiškų šokių ratelį ir jau 1987 m. dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje.

Nuo 1990 m. Vitalija dirba Šakių „Varpo“ mokykloje pradinių klasių mokytoja ir vadovauja vaikų liaudiškų šokių kolektyvui „Pynė“. Siekdama šokių kolektyvo veiklos tęstinumo, 2009 m. Vitalija Šakių kultūros centre subūrė „Pynės“ jaunimo grupę. Be „Pynės“, nuo 2012 m. vadovauja ir pagyvenusių žmonių liaudiškų šokių grupei „Girėnai“.

V. Venienės iniciatyva 2001 m. Šakiuose surengtas seminaras „Tautinio šokio puoselėjimas tarp vaikų ir jaunimo“, 2006 m. – regioninė šokių šventė „Mažas debesėlis – didelis lietus“, nuo 2010 m. kas dvejus metai organizuojamas respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Ievaro tiltu“, 2016 m. surengtas respublikinis ugdymo įstaigų liaudiškų šokių konkursinis festivalis „Šokis mus jungia“, 2007 m. sukurta jaunių ir jaunimo programa „Susitikimas su folkloru“ ir parodyta 2011 m. Šakių miesto šventėje.

1999 m. V. Venienė pelnė Šakių rajono kultūros darbuotojų nominaciją „Geriausia šokių kolektyvo vadovė“ ir „Aitvaro“ prizą.

Nuo 2007 m. ji – Šakių miesto ir rajono švenčių vyriausioji choreografė, daugelio Lietuvos dainų švenčių Šokių dienos baletmeisterių asistentė.

V. Venienės iniciatyva išleisti leidiniai: „Augame šokdami“ (2006 m.), „Pynė“ (2011 m.), „Pynė – tai daugiau nei šokiai...“ (2016 m.).

Vadovės kredo: tiksliai mokėti žingsnelius neužtenka – turi šokti širdis, šviesti šypsena, džiaugtis akys.