LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Lietuvos folkloro garso publikacijos 2021


FOLKLORO GARSO PUBLIKACIJOS, IŠLEISTOS 2021 M.

Kompaktinės plokštelės

Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai

  Oi, aš dainuorius, aš dainuorelis: Tauragės krašto dainuojamojo ir choreografinio folkloro rinktinė. – 2021, Tauragė. – 1 kng. + 1 k.pl.
   


Teminiai žanriniai įrašai, bendri kolektyvų įrašai

Šalia kelužėlio. Folkloro ansambliai „Nova" ir „Užnovietis" – Vilnius, 2021. – 1 k. pl. + broš.