LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Liaudies kultūra 2018

 

Pirmame viršelyje: Kalėdų senis. Žuklijai, Trakų r. 2017. Arūno Baltėno nuotrauka.

„Liaudies kultūra“ Nr. 6, 2018

TURINYS:

 Liaudies kultūrai - 30! | 1

 Moksliniai tyrimai

Saulius PIVORAS. Simono Daukanto respublikoniška vaizduotė ir istoriografnės inovacijos | 3

Austė NAKIENĖ. Partizanų dainos ir nepriklausomos Lietuvos istorinis pasakojimas | 14

Konstantas Algirdas ALEKSYNAS. „Atėjo prūsai iš rytų...“: iš pokario dainų redagavimo istorijos | 31

 Supratimai

Viktorija DAUJOTYTĖ. Prigimtinė gamtojauta: buvimas išvien 2 d. | 35

 Norbertui Vėliui – 80

Norbertas VĖLIUS. Etninė kultūra ir tauta | 43

„Norbertas visada šypsodavosi“ | 48

 Atmintis

Vladas BRAZIŪNAS. Ąžuolėli šimtašaki, vidury pasaulio dygęs | 55

 Moksliniai tyrimai

Aivaras JEFANOVAS. Tuvos elnių augintojų ir medžiotojų socioekonominės praktikos bei strategijos posovietinėje aplinkoje. 2 d. | 58

 Liaudies menas

Dalia BERNOTAITĖ-BELIAUSKIENĖ. Prie kūno ir sielos: rankšluosčiai. 2 d. | 66

 Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Nijolė MARCINKEVIČIENĖ. Prie baltų stalų sukviečiančios Kūčios | 75

 Žmonės pasakoja

Linkuviečio Benedikto Navicko (1946–2006) rankraštis iš Gudakiemio: Kūčios ir Kalėdos | 84

2019-uosius pasitinkant | 94

 

 

„Liaudies kultūra“ Nr. 5, 2018

TURINYS:

V. Daujotytė. Prigimtinė gamtojauta: buvimas išvien. 1 d.

Moksliniai tyrimai

Dainius Razauskas. Daukanto Perūnas

Nijolė Laurinkienė. Dangiškųjų vestuvių mitas.

Valstybės atgavimo šimtmečiui.

Irena Seliukaitė. Kraštotyros judėjimo šimtmetis: 1918–2018 m.

Išlydint

Libertas Klimka. Palydėjus amžinybėn Ireną Seliukaitę

Moksliniai tyrimai

Eglė Minelgaitė-Beinorienė. Lino alchemija

Skaitymai

Merabas Mamardašvilis. Filosofijos atsiradimas mito fone

Moksliniai tyrimai

Aivaras Jefanovas. Tuvos elnių augintojų ir medžiotojų socioekonominės praktikos bei strategijos posovietinėje aplinkoje. 1 d.

Liaudies menas

Dalia Bernotaitė-Beliauskienė. Prie kūno ir sielos: rankšluosčiai. 1 d.

Žmonės pasakoja

Kunigo Vlado Jezukevičiaus-Sandziulio prisiminimai

Leidiniai

Jūratė Petrikaitė. „Dai lakštava lakštuote“ – naujasis „Dijūtos“ ansamblio albumas

 

 

Pirmame viršelyje:
Jungtinės Kęstučio apygardos vadovybė ir ją saugantys
partizanai. Centre sėdi apygardos vadas Jonas Žemaitis. 1947 m. Iš Romo Kauniečio asmeninio archyvo. Nuotraukos fragmentas. 

„Liaudies kultūra“ Nr. 4, 2018

TURINYS:

Laisvės kovų pėdsakais. Pokalbis su istorike, Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio pirmininke dr. Aiste PETRAUSKIENE | 1

Moksliniai tyrimai

Vykintas VAITKEVIČIUS. Lietuvos partizanų tapatybės dėlionė | 11

Darius KUOLYS. Simonas Daukantas – „įspėjęs ateities dvasią“ | 24

Greta PASKOČIUMAITĖ. Iš praeities tavo sūnūs: Lietuvos istorija partizanų akimis | 33

Keliai į 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimą | 44

Enrika KRIPIENĖ. 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarai | 50

Pokario partizanų kovos istorija – užduotis ateities kartoms. Pokalbis su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istoriku dr. Dariumi JUODŽIU | 59

Pažintys

Neramiosios Krikštonių krykštės. Pokalbis su paminklosaugininku, Dzūkijos partizanų istorijos tyrinėtoju Bronium KAŠELIONIU | 69

Moksliniai tyrimai

Aistė PETRAUSKIENĖ. Karas ir šventės. Partizanų švenčių ir atmintinų datų kalendorius | 77

Atmintis

Klemensas LOVČIKAS. Vaikystės kaimų takai | 86

Julija DANILIAUSKIENĖ. Žiemos žvejyba Bykove | 88

 

 

Pirmame viršelyje:
Iš 1988 m. liepos 9 d. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio mitingo Vingio parke. Zenono Nekrošiaus nuotrauka.

„Liaudies kultūra“ Nr. 3, 2018

TURINYS:

Apeiginis lietuvybės giedojimas Dainų šventėje. Pokalbis su kultūrologu dr. Vytautu RUBAVIČIUM. | 1

Atkurtos valstybės šimtmečiui.

Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos…“| 9

Moksliniai tyrimai.

Dainius RAZAUSKAS. Iliuzija: gyvate pasirodęs virvagalis | 13

Šarūnas ŠIMKUS. Aisa. Algirdo Patacko (Algio Rudaminos) eilėraščio apmąstymas | 21

Mažosios Lietuvos surinkimininkų dvasinio ugdymo, rašto ir knygos kultūra. Pokalbis su Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrinėtojais prof. Domu KAUNU, dr. Inga STRUNGYTE-LIUGIENE,

Kotryna REKAŠIŪTE. | 28

Supratimai.

Kazimieras GARŠVA. Kas 4 tūkstančius metų gyvena prie Vilniaus? | 45

Pažintys

Jurgita GERLIKAITĖ. Petronėlės Gerlikienės gyvenimas ir mirtis | 51

Regionų kultūra.

Alė POČIULPAITĖ. Šiaulių krašto kryždirbystė | 67

Atmintis.

Rimantas PŪTVYS. Šilo Pavėžupio atsiminimai. II d. | 82

 

Pirmame viršelyje: Martynas Yčas (kairėje) ir Jonas Basanavičius laive pakeliui į Jungtines Amerikos Valstijas, kuriose jie 1913 m. liepos–lapkričio mėn. rinko lėšas Tautos namų statybai. Saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyve.

„Liaudies kultūra“ Nr. 2, 2018

TURINYS:

1918 metai – Lietuvos valstybės atkūrimas, arba šiuolaikinės Lietuvos tautinės valstybės gimimas istorijos ir geopolitikos kontekste. Pokalbis su istoriku, politologu prof. Antanu KULAKAUSKU 1

Valstybės šimtmečiui

Vilma BUKAITĖ. Lietuvos Signatarų namų labirintuose 10

Moksliniai tyrimai

Dainius RAZAUSKAS. Dvasinė Perkūno esmė 18

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas

Gyvasis sąrašas. Pokalbis su nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado ekspertų komisijos nare Vida ŠATKAUSKIENE 37

Valstybės šimtmečiui

Viktorija DAUJOTYTĖ. Dainų šventė – tautos savasties manifestacija 51

Pažintys

Visa kas turi pradžią... Pokalbis su etnomuzikologe dr. Loreta SUNGAILIENE 53

Žvejo duktė iš Baublių. Apie Moniką BIČIŪNIENĘ su Rimu Zigmu BIČIŪNU kalbasi Juozas Šorys 63

Parodos

Nijolė TUMĖNIENĖ. Monikos Bičiūnienės tapybos konkursui pasibaigus 77

Atmintis

Julija DANILIAUSKIENĖ. Šilo Pavėžupio atsiminimai. I dalis 84

 

Pirmame viršelyje:

„Liaudies kultūra“ Nr. 1, 2018

TURINYS:

Viktorija DAUJOTYTĖ. Vidiniai lietuviškumo matmenys 1

Pažintys

Vytis: istorinis ir modernus Lietuvos herbas. Pokalbis su grafiku Juozu GALKUMI 14

Vilniaus gimtadieniui

695-asis Vilniaus gimtadienis 25

Moksliniai tyrimai

S. C. ROWELL. Atmintina istorija: Vilniaus miesto gimtadienis ir Gedimino laiškai 27

Supratimai

Antanas GUDELIS. Chtoniškosios Vilniaus pradžios. II d. 30

Pažintys

Gyvos dainos su laibosiomis ietužėmis rankose. Pokalbis su neofolkloro grupės „Ugniavijas“ nariu Martynu ŠVEDU 36

Mūsų vaikai piešia Vyčius. Pokalbis su dailininke Julija IKAMAITE 45

Jono Basanavičiaus premija

Avietės sparnuočiams. Pokalbis su muziejininke, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja dr. Elvyda LAZAUSKAITE 53

Atmintis

Andžela JAKUBYNIENĖ. „Sveikas būk, gerbiamas Daktare jubiliate...“ 63

Skaitymai

Janina KURSYTĖ. Mitiškoji Dauguva 68

Parodos

Tryliktasis „Aukso vainikas“ Rokiškyje 77

Knygos

Dainius RAZAUSKAS. Mitiniai vaizdiniai Vytauto V. LANDSBERGIO knygoje „Iš gyvenimo laumių“ 85