LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Liaudies kultūra 2015

Liaudies kultūra 2015 Nr. 1

Regimantas TAMOŠAITIS. Vargas ir perteklius Kristijono Donelaičio “Metuose" - 1

MOKSLO DARBAI
Dainius RAZAUSKAS. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: dar apie Saulę („Vasaros darbai“ 49-53) - 9
Rima PALIJANSKAITĖ. Pietizmas Kristijono Donelaitis aplinkoje ir jo atspindžiai „Metuose“-16

VASARIO 16-OJI
Algirdas GRIGARAVIČIUS. Jono Basanavičiaus kelias nuo Ožkabalių iki Maskvos - 31

PRIGIMTINĖS KULTŪROS SEMINARAS
Vykintas VAITKEVIČIUS. Pilkapiai lietuvių prigimtinės kultūros lauke - 39
Vykintas VAITKEVIČIUS. Kurmaičių pilkapiai - 49

KITOS KULTŪROS
Marija GRINIUK. XIX A. Podolės (Ukraina) regiono ikonų fenomenas ir jų kolekcijos Lietuvoje - 54

PARODOS
Dešimt „Aukso vainikų“ metų. Juozas ŠORYS kalbasi su parodų organizatore, LLKC Tautodailės poskyrio vadove Terese JURKUVIENE ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininku Jonu RUDZINSKU - 64

REGIONŲ KULTŪRA
Trys karaliai Gražiškiuose. Arūno BALTĖNO fotografijos - 73

IŠLYDINT
Alė POČIULPAITĖ. Elena ANDRIULIENĖ-JASĖNIENĖ (1923-2015) -78

KNYGOS
Dainius RAZAUSKAS. Pirmiausia nubusti, ir tebūnie darna! [pastabos Andriaus Konickio knygos Pirmiausia nubusti… Filosofiniai etiudai. (V.: Naujoji Romuva, 2006, 336 p.) paraštėse] - 80

ŽMONĖS PASAKOJA
Veronika MIKĖNAITĖ-VALENTĖLIENĖ-SIMINONIENĖ. Gyvenimo prisiminimai - 87VIRŠELIUOSE:
Darželių kaimas,
Varėnos r. 2007 m.
Arūno BALTĖNO 
nuotrauka.

Liaudies kultūra 2015 Nr. 2

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai: byla atnaujinta. Igno ŠLAJAUS pokalbis su kultūrologu Vytautu ALIŠAUSKU - 1

MOKSLO DARBAI
Dainius RAZAUSKAS. Verpiamos, audžiamos dainos ir žosmės. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §42–45 - 8
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. Sutartinių giedojimo tradicija postmodernioje visuomenėje: perėmimas, perdavimas ir raiška - 19
Austė NAKIENĖ. Baltiškos muzikos stilistika ir estetika - 35

ATMINTIS
Gintaras SONGAILA. Algirdas PATACKAS – nuo pogrindžio iki Nepriklausomybės - 46
Daiva TAMOŠAITYTĖ. Romualdui OZOLUI, tikrajam Lietuvos Atgimimo šaukliui - 50
Virginijus USINAVIČIUS, Zenonas NEKROŠIUS. Atgimimo kronika: 1988 m. liepa –1990 m. kovas - 54
Daiva RAČIŪNAITĖ - VYČINIENĖ. Gyvenęs pagal priesaiką. Kazimieras KALIBATAS - 58

MOKSLO DARBAI
Miglė LEBEDNYKAITĖ. Apžadų prijuostėlės: meninės ypatybės ir paskirtis liaudiškojo pamaldumo praktikoje - 65

IŠ GUDIJOS
Oksana KOTOVIČ. Apeiginė įžadų praktika Baltarusijoje - 83

KNYGOS
Dalia BERNOTAITĖ-BIELIAUSKIENĖ. Marijampolės kraštotyros muziejaus katalogai - 91

 

VIRŠELIUOSE:
Žolininkė Ona
Reketienė.
Rimdžiūnų k.,
Gervėčių kraštas,
Baltarusija. 2012 m. Arūno BALTĖNO nuotrauka. 

Liaudies kultūra 2015 Nr. 3

Aisčių pasaulio metmenys. Istoriką, archeologą Eugenijų JOVAIŠĄ kalbina Juozas ŠORYS - 1

MOKSLO DARBAI
Dainius RAZAUSKAS. Dausų regėtojas. Maironis – praamžės tradicijos dainius §47 - 18
Vykintas VAITKEVIČIUS. Sauja žinių, arba Kaip senovės lietuvis savimi matavo - 31

PRIGIMTINĖS KULTŪROS SEMINARAS
Diskusija. Ar etninė žinija yra mokslas? Kalbasi Almantas BAGDONAVIČIUS, Vykintas VAITKEVIČIUS, Algis MICKŪNAS ir Daiva VAITKEVIČIENĖ - 39

ATMINTIS
Filomena KAVOLIUTĖ. Etnografinių regionų metų sukaktys - 48
Vienkiemių likimas Stasio PADALEVIČIAUS fotografijose - 58
Ignas ŠLAJUS. Nusidavimai su Algirdu PATACKU - 64

SKAITYMAI
Vilisas BARNSTOUNAS. Vidinė žinojimo šviesa: istorinė meditacija apie gnosticizmą [iš anglų kalbos vertė Dainius Razauskas] - 69

POLEMIKA
Dainius RAZAUSKAS. Arba Lietuva, arba „lotyniško pagrindo“ asmenvardžiai - 78

KNYGOS 
Asta SKUJYTĖ RAZMIENĖ. Apie galią gydyti ir galią kenkti [Rita Balkutė. Galia užburti (kenkimo magija 1982-2012 m. įrašuose, V: Ritos ratas, 2013; DVD Lietuvių tikėjimai ir žinios apie sveikata, V: LLKC, 2012] - 82

ŽMONĖS PASAKOJA
Elena Targavičienė iš Poškonių pasakoja - 86

 

VIRŠELIUOSE:
Kuršių marių laivai.
XX a. 3-4 dešimtm.
Fotografija iš
privačios Sauliaus
KRUOPIO kolekcijos

Liaudies kultūra 2015 Nr. 4

Viktorija DAUJOTYTĖ. Nerimas – kaip praeityje rasti tai, kas suteiktų prasmę dabartinei tautos būčiai. Donato SAUKOS atminimui -1

MOKSLO DARBAI
Tomas ČELKIS. Kaip keliauta Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVII a.- 6
Dainius RAZAUSKAS. Kalbančios, dainuojančios upės. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §38–39 -15
Lina SOKOLOVAITĖ. Ežeras: dialogas tarp Trakų miesto ir gamtos - 21
Evelina SAMUITIENĖ, Klaidas PERMINAS. Šiaurinės Kuršių marių dalies žvejų vandens transporto priemonių materialusis paveldas - 34

ATMINTIS
Kuršių marių laivai fotografijose: iš tapytojo, fotografo, kolekcininko Sauliaus KRUOPIO archyvo - 46

PAŽINTYS
Trobos, lėkiai, krikštai, kurėnai, vėlukai... Su dailide, medinių kultūros paveldo dirbinių restauratoriumi Vaidotu BLIŪDŽIUMI kalbasi Juozas ŠORYS - 54

Vytinės statyba Trakuose, prie Galvės ežero (2011 m. sausis - 2012 m. birželis) - 62

SKAITYMAI
Šarūnas ŠIMKUS. Upės „Atharvavedoje“: keli bruožai - 65

PAŽINTYS
Mitinio pasaulėvaizdžio tyrimų telkimas ir viešinimas. Patirtimi dalijasi tinklalapio „Tautos menta“ kūrėjas Ignas ŠLAJUS - 71

SEMINARAI
Rūta ŽARSKIENĖ. Kasdieną mes kalbame maldą į Visagalį, kuris tik vienas mums padėti gali: liaudiškajam pamaldumui skirti seminarai - 76

ŽMONĖS PASAKOJA
Marija Birutė AMBRAZIŪNAITĖ. Vaikystės atsiminimai - 84

 

VIRŠELIUOSE: 
Skaldytiniai ir skeltės.
Titnagas. VIII - V tūkst. pr. Kr. Pietų Lietuvos akmens
amžiaus stovyklavietės.
 

Liaudies kultūra 2015 Nr. 5

Adomas BUTRIMAS. Rimutė RIMANTIENĖ – Lietuvos ir Rytų Baltijos regiono akmens amžiaus tyrinėjimų mokyklos kūrėja - 1

PAŽINTYS
Marius MATULEVIČIUS.  Rusėnų miestas Vilniuje pagal naujausius archeologinius tyrimus - 15

Veidų ir žemės vagos. Juozo ŠORIO pokalbis su fotografe Ona PAJEDAITE - 25

ATMINTIS
Laima ABRAITYTĖ. Dubičių ekspedicijos atsiminimai - 39

IŠ GUDIJOS
Uladzimir LOBAČ. Archeologiniai paminklai tradiciniame liaudies pasaulėvaizdyje. (Baltarusijos – Rusijos paribys) - 47

MOKSLO DARBAI
Gaila KIRDIENĖ. Jonas Ragažinskas: liaudies muzikanto biografija - 53

PAŽINTYS
„Sutarjėlai“ – 10 metų - 68
Keturi pokalbiai apie sutartines. Etnomuzikologė Agota ZDANAVIČIŪTĖ kalbina muzikos kūrėjus ir atlikėjus Indrę JURGELEVIČIŪTĘ, Iniją TRINKŪNIENĘ, Gediminą ŽILĮ ir Brigitą BUBLYTĘ - 70

FESTIVALIAI
Albinas PLEŠNYS. Mėnuo Juodaragis - 81

ŽMONĖS PASAKOJA
Marija Birutė AMBRAZIŪNAITĖ. Karo metų atsiminimai - 86

 

VIRŠELIUOSE:
Koplytstulpis Žemalės bažnyčios šventoriuje.
Žemalė 2010 m.
Arūno Baltėno nuotr. 

Liaudies kultūra 2015 Nr. 6

 Viktorija DAUJOTYTĖ. Lituanistika ir nenudėvimas savasis gyvenimas - 1

MOKSLO DARBAI
Dainius RAZAUSKAS. Maironio Dievas, pomirtinis likimas, sapnai ir veršio malda. Maironis – praamžės tradicijos dainius: §12–14, 20, 29–31, 37 - 7

J. BASANAVIČIAUS PREMIJA
Šokėjos dalia (pokalbis su 2015 m. Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureate Dalia URBANAVIČIENE - 20

MOKSLO DARBAI
Teresė JURKUVIENĖ. Gražioji lietuvaitė - 31
Daiva VAITKEVIČIENĖ. „Ką kalba mielė, bačkoj būdama?.. “ Apie meilę ir karą alaus mitologijoje - 45
Arūnas VAICEKAUSKAS. XXI a. blukvilkiai: archajinės apeigos ir šiuolaikiniai miesto tapatumai - 62

PAŽINTYS
Trondheimo vikingų pamokos - 69

SKAITYMAI
Šarūnas ŠIMKUS. Sarasvatė - 79

ŽMONĖS PASAKOJA
Marija Birutė AMBRAZIŪNAITĖ. Karo metų atsiminimai. 2 dalis - 91