Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

2006 m. AUKSO PAUKŠTĖS laureatai

2006 m. AUKSO PAUKŠTĖS laureatai

FOLKLORO KOLEKTYVAI

Nominacija GERIAUSIAS KAIMO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės organizacijos folkloro ansamblis RAMOČIA Vadovas Valdas RUTKŪNAS

                   

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kelmės organizacijos folkloro ansamblis RAMOČIA (pavadintas upelės vardu) įkurtas 1986 m. Valdo Rutkūno iniciatyva. Jam talkina Genovaitė Rutkūnienė, ansamblio administratorė – Janina Samušienė, vyrų dainavimo siela – Jonas Samušis, instrumentinės grupės lyderis – Justinas Kasparas. Dauguma ansambliečių – rajono kaimo žmonės – tradicijos tęsėjai, išsaugoję savo krašto dainas, šokius, papročius, pasakojimus.
Repertuare vyrauja pačių ansambliečių – Mikalinos Nyderienės, Jadvygos Bilienės, Mikalinos Adomaitienės, Zofijos Barančiukienės, Prano Samušio ir Juozo Kukanausko – pateikta liaudies kūryba. Šokių muziką griežia tradicinė kapela.
RAMOČIOS dainos įrašytos Lietuvos televizijos ir radijo studijoje. Išleista garsajuosčių „Kur žolie žydieja“, „Tykūs vakara“, CD „Aušt aušreli“, dalis įrašytų dainų skamba ir CD „Vėjalis pūtė“.
Ansamblis nuolatos koncertuoja rajono, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose. Kaip vieni geriausių žemaičių dūnininkų tradicijų tęsėjai, kviečiami dalyvauti Pasaulio lietuvių dainų šventės Folkloro dienos programose, festivaliuose – „Skamba skamba kankliai“ (Vilniuje), „Atataria lamzdžiai“ (Kaune), „Parbėg laivelis“ (Klaipėdoje) ir kituose.

Vadovo kūrybos tikslas: išsaugoti Kelmės rajono geriausius etninės kultūros klodus ir perduoti gyvąją tradiciją ateities kartoms.

Valdas Rutkūnas
Tel. 8 ~ 614 65 919
Janina Samušienė
Tel. 8 ~ 615 83 941
Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė

Nominacija GERIAUSIAS MIESTO FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS

Vilniaus Taurakalnio kultūros centro folkloro ansamblis JORĖ
Vadovai: Rūta ALEKSIŪNIENĖ ir Gintaras ALEKSIŪNAS

            

Folkloro ansamblis JORĖ įsikūrė 1988 m., tautinio sąjūdžio laiku, kuomet būrėsi daugybė naujų folkloro ansamblių, o jų nariai važinėjo į ekspedicijas ir kaimuose užrašinėjo senąsias dainas, šokius. Vėliau iš surinktos medžiagos patys mokėsi. Vilniaus miesto kinofikacijos darbuotojai, kupini entuziazmo žmonės, taip pat sumanė susiburti, o ansambliui vadovauti pasikvietė smuikininkę Rūtą Montrimaitę (dabar Aleksiūnienė). Vėliau prisijungė Gintaras Aleksiūnas.
Tai vienas iš gyvybingiausių Vilniaus miesto folkloro ansamblių, nuolat koncertuojantis Lietuvoje ir užsienyje. Jis kviečiamas dalyvauti miesto renginiuose, folkloro festivaliuose – „Skamba skamba kankliai“, „Baltica“, Pasaulio lietuvių dainų šventės Folkloro dienos programose ir kt.
JORĖS repertuare – daugybė dainų, šokių ir žaidimų iš visų Lietuvos regionų, didžiąją jų dalį ansambliečiai išmoko iš kaimo žmonių. Ansamblis parengė daug įdomių programų (advento, Užgavėnių, pavasario, vasaros ciklo ir kt.), programą Motinos dienai įrašė ir Lietuvos televizija. JORĖS atliekamų tradicinių liaudies dainų ir instrumentinės muzikos kūrinių galima išgirsti išleistoje garsajuostėje ir kompaktinėje plokštelėje.
Kolektyvo kolekcijoje – senieji pučiamieji instrumentai: lamzdeliai, Sekminių rageliai, ožragiai, ragai, daudytės, dūdmaišis, birbynė, švilpa, skudučiai; tradicinėje kapeloje skamba smuikai, basetlė, cimbolai, įvairių rūšių armonikos (rusiška armonika, bandonija, Peterburgo, keletas skirtingų „Honer“ armonikų, koncertina ir t. t.), būgnai, įvairūs mušamieji ir kt.
Vadovai – Rūta ir Gintaras Aleksiūnai – miestiečiai, tačiau puikiai perima ir perduoda etninės kultūros vertybes ansamblio nariams, o vėliau įtaigiai, su polėkiu skleidžia jas visuomenei.

Rūta Aleksiūnienė
Tel. (8 ~ 5) 278 8486
S. Žukausko g. 21 – 18, Vilnius

Nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS

Kauno miesto „Atžalyno“ vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis KAUKUTIS
Vadovės: Birutė VIRŠILAITĖ ir Asta RAČINSKAITĖ

            

Kauno daugiaaukščių tankmėje, magistralės Kaunas – Vilnius pašonėje esančioje „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje, antrokėlius į KAUKUČIO ansamblį 1986 m. subūrė pradinių klasių mokytoja, folklorininkė ir tautodailininkė Birutė Viršilaitė. Pirmieji koncertai įvyko 1989 m. Vėliau į pagalbą pasikviesta kraštotyrininkė ir etnokultūros puoselėtoja fizikos mokytoja Asta Račinskaitė.
Įvairiausių gebėjimų vaikai vadovių kryptingai ugdomi, ir po poros metų iš silpnai intonuojančių antrokėlių išauga dainų vedantieji, sutartinių giedotojos, tradicinės instrumentinės muzikos atlikėjai, šokėjai.
KAUKUTIS parengė savitų programų: „Metų ratas“, „Atbėga elnias devyniaragis“, „Piemenų žaidimai“ ir kt. 2006 m. ansamblis sukvietė visas kartas ir atšventė 20-metį, o ta proga išleido kompaktinę plokštelę „Kaukutis“.
Kolektyvas nuolat kviečiamas dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, kūrybinėse stovyklose, folkloro festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje.
„Kaukučiukai“ tiki, kad folkloras išliks tik tada, jei sugebės prisitaikyti šiuolaikinio gyvenimo tėkmėje, todėl nepaliauja ieškoti naujų folkloro atlikimo būdų.

Pagrindinis vadovių tikslas: mokyti moksleivius gebėjimo taikyti tradicinės  kultūros vertybes prie šiuolaikinės gyvensenos.

Birutė Viršilaitė
Tel. 8 ~ 698 30 3841
Asta Račinskaitė
Tel. 8 ~ 687 53 333
Partizanų g. 46, Kaunas

Nominacija GERIAUSI TRADICINĖS INSTRUMENTINĖS MUZIKOS ATLIKĖJAI IR VADOVAS

Kaišiadorių miesto Kriščiūnų šeimos tradicinė kapelija
Vadovas Česlovas KRIŠČIŪNAS

            

Pirmas šeimos koncertas įvyko 2002 metais Kaišiadoryse „Subatvakario“ šventėje. Muzikuojanti šeima netrukus sulaukė pripažinimo. Kapelijoje dalyvauja mama Erika, sūnūs – Mintautas, Viltaras ir Aušvydas ir tėtis Česlovas – vadovas, muzikos mokytojas, gebantis sudominti ir perduoti tradicinės liaudies kūrybos vertybes ne tik savo šeimai, bet ir V. Giržado vidurinės mokyklos moksleiviams.
Repertuaras – tradiciniai liaudies muzikantų pateikti kūriniai: polkos, valsai, maršai ir kiti, atliekami smuiku, mandolina, basetle, armonikomis „Honer“ ir „Peterburgska“, būgnu, vaikai mokomi groti ir senaisiais instrumentais – kanklėmis, skudučiais, ragais.
Kriščiūnų kapelija nuolat kviečiama reprezentuoti šeimos tradicinį muzikavimą Lietuvoje ir užsienyje. Ji dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventės Folkloro dienos renginiuose, tarptautiniuose folkloro festivaliuose – „Baltica“, „Skamba skamba kankliai“ ir kt.

Vadovo credo: Muzikuojanti šeima – Dievo dovana.

Česlovas Kriščiūnas
Tel. 8 ~ 687 34 326
Liepų alėja 24, Kaišiadorys

CHORAI

Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro jaunimo grupė KIVI
Vadovė Danguolė AUKSELIENĖ

             

Džiazo studijos jaunimo grupėje KIVI dainuoja 13-15 metų paaugliai – jie kviečiami koncertuoti ne tik vaikams skirtuose koncertuose, festivaliuose, bet Prezidentūroje, Seime, Švietimo ir mokslo ministerijoje, užsienio svečiams. Vaikai dalyvauja labdaros koncertuose vaikų ir senelių globos namuose, įvairiose akcijose Lietuvos miestuose, populiariuose vaikų renginiuose, festivaliuose šalyje ir užsienyje.
Repertuare – aranžuotos lietuvių liaudies dainos ir užsienio kompozitorių kūriniai.
KIVI – Lietuvos TV konkurso Dainų dainelė (2004, 2006) laureatas, TV konkurse Mažųjų žvaigždžių valanda (2002) iškovojo žiūrovų simpatijas ir I vietą. Tai bene daugiausia laimėjimų tarptautiniuose konkursuose pelnę atlikėjai: tarptautiniame vaikų džiazo konkurse Baby sing jazz (2000, 2005, Panevėžys) laimėtos I vietos, tarptautiniame konkurse Kaunas, 2002 – II vieta, dainos konkurse MUNDI CANTAT Olomouce (2002, Čekija) – vaikų iki 16 m. grupėje laimėjo aukso medalį, Buen Viaje festivalyje (2002, Ispanija) apdovanotas specialiu diplomu, atstovavo Lietuvai tarptautinių konkursų laureatų šventiniame koncerte (2002, Maskva), tarptautiniame konkurse Mažosios žvaigždutės Varnoje (2003, Bulgarija) laimėjo I vietą, tarptautiniame konkurse IN CANTO... SUL GARDA Riva del Garda (2003, Italija) – I vietą F kategorijoje bei konkurso prezidento specialųjį prizą už originaliausią konkursinę programą, tarptautiniame dainos konkurse Kalėdų naktis (2004, Kaunas) – I vietą, tarptautiniame Musica Mundi konkurse Helsinborg (2004, Švedija) – I vietą folkloro kategorijoje ir GRAND PRIX. KIVI atstovavo Lietuvai tarptautiniame chorų federacijos įkūrimo šventiniame koncerte Stokholme (2004, Švedija), tarptautiniame jaunimo chorų konkurse Kalumborge (2005, Danija) laimėjo I vietą, tarptautiniame jaunimo konkurse Unisono Arnhemo mieste (2005, Olandija) popkonkurse – I vietą, folkloro kategorijoje – II vietą, tarptautiniame E. Grygo chorų konkurse Bergene (2005, Norvegija) – specialųjį žiuri prizą ir folk kategorijoje – III vietą, tarptautiniame Baltijos šalių vokalinių ansamblių konkurse Rygoje (2006, Latvija) – GRAND PRIX.
Pasaulinėje chorų olimpiadoje Ksiamene (2006, Kinija) tapo olimpiniu čempionu džiazo kategorijoje, laimėjo aukso medalį vaikų kategorijoje, sidabro medalį – folkloro kategorijoje.

Danguolė AUKSELIENĖ
(1958 03 24, Panevėžys) 1982 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), įgijo pedagogo bei choro dirigento specialybę. 1996-2006 m. dainavo ansamblyje JAZZ LAND (vadovas A.Novikas). Nuo 1988 m. dirbo LVJC vaikų dainų ir šokių ansamblyje UGNELĖ, nuo 1994 m. – LVJC Muzikinio ugdymo skyriuje, vadovauja vaikų grupėms KIVI ir KIVIUKAI. D. Aukselienė vedė seminarus respublikos muzikos pedagogams Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose. 1995 m. dalyvavo tarptautiniame vadybos mokymo seminare Zonenberge (Vokietija), pristatė projektą „Vaikų muzikos lavinimo pagrindai“, o 1997 m. – neformalaus ugdymo seminare Danijoje.
2003 m. buvo pakviesta dalyvauti tarptautinio konkurso „Mažosios žvaigždės“ Varnoje (Bulgarija) žiuri. 2006 m. Kinijoje, Ksiamene, chorų olimpiados organizuojamuose kursuose vadovavo seminarui „Vaikų vokalinis džiazas“.1996 m. LVJC surengė  (buvo festivalio direktorė) I tarptautinį folkloro festivalį „Pynė”.

Danguolė Aukselienė
Tel.: (8 ~ 5) 272 5653, 8 ~688 57 689
El. p. daukseliene@yahoo.com
Taikos pr. 150 – 9 Vilnius

Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ

Vilniaus universiteto merginų choras VIRGO
Vadovė Rasa GELGOTIENĖ

           

Choras įkurtas 1980 metais. 1985 m. – apdovanotas geriausiu Lietuvos moterų chorų diplomu. Pirmąjį savo veiklos dešimtmetį VIRGO koncertavo Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, vėliau – 25 šalyse: Prancūzijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje, Danijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Anglijoje, Portugalijoje, Kanarų salose, Graikijoje, Turkijoje, Meksikoje, Japonijoje, Argentinoje, Rusijoje, tris kartus surengė didelius turnė po JAV ir Kanadą.
1995 m. Berne (Šveicarija) su Berno simfoniniu orkestru, diriguojamu D. Willcocks’u, VIRGO atliko V. A. Mocarto REQUIEM, o 1997 m. atstovavo Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse. 2002 dalyvavo „Festival Mundial de Coros” Meksikoje ir Forum Delle Universiteta Piu Antiche d’Europa Romoje (Italija). Studentės dainavo įžymiose Europos salėse: Auditorium Stravinsky Montreux (1997, Šveicarija), Palau de la Musica Valensijoje (2002, Ispanija), Šv. Cecilijos akademija Romoje (2002, Italija), M.Glinkos kapela Sankt Peterburge (1999, Rusija), Tokijo Olimpinis centras (2004, Japonija), Šv. Mato bazilika Budapešte (1999, Vengrija).
Choras VIRGO 12 tarptautinių konkursų tapo laureatu: tarptautiniame chorų konkurse Neerpelt (1992, Belgija) – I vieta, Middlesbrough (1993 ir 1997, Didžioji Britanija) – I ir III vietos, Neuchatel (1993, Šveicarija) – III vieta, Cantonigros (1995, Ispanija) – I vieta, Stasio Šimkaus chorų konkurse (1995, 1997, 2003, Klaipėda) – II ir III vietos, Atėnuose (1996, Graikija) – sidabro ir bronzos medaliai.
Ypač sėkmingai VIRGO pasirodė Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso  2006  finale – pelnė I vietą II lygio moterų kategorijoje ir buvo perkvalifikuotas į I lygio chorą.
Repertuare – choro muzika nuo klasikos, renesanso polifonijos iki šiuolaikinės muzikos. Bendradarbiaujant su įvairiais solistais ir orkestrais atlikti: G. F. Hendelio MESSIAH, V. A. Mocarto REQUIEM, J. Rutter GLORIA. Išleisti 4 diskai: 2 lietuviškos muzikos, 2 – klasikinės (AVE MARIJA ir V. A. Mocarto REQUIEM).

Vadovė Rasa GELGOTIENĖ (1958 04 11, Vilnius) 1982 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Nuo 1990 m. vadovauja chorui VIRGO, taip pat Vilniaus universiteto akademiniam chorui (nuo 1995) ir chorui PRO MUSICA (nuo 2004).

Rasa Gelgotienė
Tel. (8 ~ 5) 262 9656
S. Skapo g. 3-6, Vilnius

Nominacija RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ

Kamerinis choras AIDIJA
Vadovas Romualdas GRAŽINIS

           

Romualdas Gražinis AIDIJAI vadovauja nuo įkūrimo – 1989 m. Choras veikia prie M. K. Čiurlionio menų mokyklos, jame 26 dalyviai (17–35 metų).
Statytos senovinės operos, vaidinimai: C. Monteverdi Orfeo, H. Purcell Dido and Aeneas, K. Sarbievijaus Sylviludia, atliktos lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių premjeros: B. Kutavičiaus, O. Balakausko, F. Bajoro, A. Martinaičio, M. Urbaičio, O. Narbutaitės, K. Vasiliauskaitės ir t. t.
Gastroliuota didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, taip pat Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, D.Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Ukrainoje, Austrijoje, Belgijoje, Švedijoje.

Ženkliausi 2006 m. koncertai:
– pirmą kartą Austrijoje (Graz’e ir Gleisdorfe) pristatytos dvi B. Kutavičiaus oratorijos;
– kartu su kitais Lietuvos atlikėjais (kameriniu orkestru ir solistais) parengtos J. S. Bach Pasijos pagal Joną ir devynis kartus su pasisekimu atliktos Ispanijoje, Valencijos ir Andalūzijos kraštuose;
– kartu su LNSO, solistais ir R. Šerveniku 100-mečio proga pastatyta M. Petrausko opera „Birutė“;
– dalyvauta tarptautiniame T. Manno festivalyje (keturi koncertai);
– senovinės muzikos festivaliui „Banchetto musicale“ parengta renesansinės chorinės muzikos solinė programa;
– šiuolaikinės muzikos festivalyje GAIDA dalyvauta parengiant ir atliekant naują B. Kutavičiaus kūrinį „Vasaros darbai“.

Choras AIDIJA – tarptautinių konkursų laureatas (1992, 1994), daugelio tarptautinių festivalių Lietuvoje ir užsienyje dalyvis. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse (2006, Vilnius) ir sakralinės muzikos konkurse CANTATE DOMINO (2006, Kaunas) pelnė pirmąsias vietas.
Apie AIDIJĄ sukurti du televizijos filmai (po 45 min.), įrašyta per 10 CD.

Romualdas GRAŽINIS (1962 04 06, Sankt Peterburgas) 1985 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo choro dirigento, chorinių disciplinų dėstytojo specialybę, 1989-1990 Paryžiaus konservatorijoje studijavo grigališkąjį choralą, o Boulognes konservatorijoje – dirigavimą.
2006 metais festivalyje Paryžiuje vedė dirigavimo meistriškumo pamokas (dalyvavo M. K.Čiurlionio menų mokyklos, Varšuvos, Helsinkio, Paryžiaus aukštųjų muzikos mokyklų chorai), dėstė grigališkojo choralo pažinimo stovykloje Kražiuose, bendradarbiavo rengiant Th. Manno festivalį, surengė koncertus Paryžiaus chorui Madrigal ir Valencijos Sant-Yago universiteto chorui,  Aidijos kamerinio choro vasaros stovyklą Nidoje.

Romualdas Gražinis
Tel.: (8 ~ 5) 2125098, 8 ~ 675 47446
Švenčionių g. 27-2, Vilnius

Nominacija NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ

Kretingos kamerinis choras
Vadovas Tomas AMBROZAITIS

         

Kretingos kultūros rūmų kamerinis choras įkurtas 1998 metais KU Menų fakulteto profesoriaus Gedimino Purlio iniciatyva. Daugumą choro narių sudarė muzikos mokytojai. Pirmi pasisekę koncertai savam mieste suteikė vilčių ir jėgų naujiems projektams. Prasidėjusi kūrybinė veikla truko dvejus metus: koncertuota Telšiuose, Palangoje, Gargžduose, Klaipėdoje.
Tomas Ambrozaitis chorui pradėjo vadovauti 2001 m. Tada iš esmės pakito kolektyvo sudėtis – kameriniame chore dainuoja 20 įvairaus amžiaus, skirtingų interesų, pomėgių ir profesijų dainininkai – moksleiviai, studentai, mokytojai, tarnautojai, kultūros darbuotojai.
Suaktyvėjo koncertinė veikla: 2004 m. Kretingos kultūros rūmų kamerinis choras kartu su Plungės kultūros centro mišriu choru (vad. A. Vildžiūnas) dalyvavo dainos ir šokio festivalyje Tararėje (Prancūzija), 2005-aisiais Tytuvėnų vasaros festivalyje atliko A. Žigaitytės misteriją „Praregėjimas“, 2006 m. – chorinės ir vokalinės muzikos festivalyje „Vox Academia“ Nidoje kartu su Plungės kultūros centro mišriu choru (vad. A. Vildžiūnas) ir Klaipėdos kameriniu orkestru (vad. I. Kuraitienė) dalyvavo klasikinės muzikos projekte „Džiaugsmas girdėti“ ir atliko Fr. Šuberto MESSE G-dur.
Kamerinis choras dainuoja įvairių epochų ir stilių bažnytinę ir pasaulietinę muziką (Claude Debussy TROIS CHANSONS I d. Dieu!, qu‘il la fait bon regarder!, Jono Tamulionio PIEMENŲ DAINOS op. 246, Bob Chilcott EV‘RY TIME I FEEL THE SPIRIT, Gedimino Purlio MIŠIOS MARIJOS DIEVO MOTINOS GARBEI, Niels la Cour HODIE CHRISTUS NATUS EST ).
Koncertinėse programose pateikiama plati klasikinės ir šiuolaikinės muzikos įvairovė. Ypatingas dėmesys – lietuvių kompozitorių klasikinei ir šiuolaikinei muzikai: 2004 m. įrašyta pirmoji kompaktinė plokštelė „...Iš širdies...“, 2006 m., siekiant įamžinti Klaipėdos krašto menininkų – Alvydo Remėsos ir Gedimino Purlio – sakralinę liturginę muziką, išleista antroji kompaktinė plokštelė „Klaipėdos krašto religinė muzika“.
2006 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso finale (koncertmeisterė Edita Zizaitė) I lygio mišrių chorų grupėje pelnyta II vieta .
Choro nuopelnai ir laimėjimai būtų neįmanomi be jo sielos – vadovo Tomo AMBROZAIČIO (1979 08 08), turtingos meninės prigimties asmenybės. Jo repeticijos - savotiškos kūrybinio proceso improvizacijos, o koncertuose emocinį pakylėjimą jaučia ne tik atlikėjai, bet ir klausytojai. T. Ambrozaitis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijuoja choro dirigavimo meną aspirantūroje.

Tomas Ambrozaitis Rumpiškės g. 24 – 37, Klaipėda
Kontaktinis asmuo – Diana Brazdeikienė
Tel. 8 ~ 675 23250
El. p. dianabrazd@gmail.com

VOKALINIAI ANSAMBLIAI

Nominacija GERIAUSIAS VOKALINIS ANSAMBLIS

Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinė grupė JAZZ ISLAND
Vadovas Artūras NOVIKAS

               

1991 metais Artūras Novikas subūrė merginų grupę Jazz Island.
Grupė – 1992, 1996, 1998, 2002, 2004 metų televizijos konkurso DAINŲ DAINELĖ laureatai. Nuolatiniai festivalių BABY SING JAZZ, JUNIOR JAZZ, BIRŠTONAS JAZZ, KAUNAS JAZZ dalyviai. Koncertuota: Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Latvijoje, Rusijoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, kitose užsienio šalyse.
Įgyvendintas bendras Lietuvos-Danijos projektas drauge su Holstebro miesto muzikos mokyklos bigbendu (Vilniuje ir Holstebro mieste 2002 m.).
Parengta daug įrašų Valstybinio radijo fondui, o 2005 m. išleista kompaktinė plokštelė KAI VAIKAI KALĖDAS ŠVĘS.

Šiandien JAZZ ISLAND – 8–12 dainininkų mišrus ansamblis (19–24 metų):
– 1998 ir 2004 m. dalyvavo garsiame tarptautiniame džiazo festivalyje MONTREUX JAZZ Šveicarijoje;
– 2005 ir 2006 m. dainavo „Didžiajame muzikų parade“, daugelyje kitų šalies festivalių;
– Respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse  SIDABRINIAI BALSAI 2005 tapo I laipsnio laureatu;
– 2006 m. Lietuvos jaunųjų džiazo solistų ir ansamblių konkurse – I vieta;
– 2006 m. atstovavo Lietuvai pirmajame tarptautiniame Baltijos šalių vokalinių ansamblių konkurse Rygoje (Latvija) ir pelnė I vietą mišrių ansamblių kategorijoje.
Grupė kviečiama ir mielai dalyvauja Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybės, ambasadų, ministerijų organizuotuose renginiuose.

Artūras NOVIKAS (1965 02 18, Vilnius) 1990 m. baigė Vilniaus valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos ir teatro akademija), įgijo choro dirigento ir muzikos pedagogo specialybę.
Veiklus menininkas 1992, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 m. rengė festivalius JUNIOR JAZZ, 2004 m. įkūrė pirmąją Lietuvoje privačią džiazinio vokalo mokyklą, kurioje šiuo metu mokosi arti 200 mokinių.
2004–2006 m. organizavo kūrybines stovyklas džiazo vokalistams, per 14 seminarų „Darbas su popdžiazo vokalinėmis grupėmis“ muzikos mokytojams bei ansamblių vadovams įvairiuose Lietuvos miestuose. Vedė mokomąsias repeticijas Danijoje, Latvijoje, Rusijoje.

Credo: viską daryti rimtai, bet su šypsena.

Tikslas: profesionalumas, kultūros sklaida tarp jaunimo. Formuoti jaunosios kartos skonį patraukliai pateikiant rimtąją bei lietuvių liaudies muziką Lietuvoje ir pasaulyje.

Artūras Novikas
Tel. 8 ~ 698 88 913
Saulės g. 11, Vilnius

Nominacija GERIAUSIAS KAMERINIS ANSAMBLIS

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo moterų tercetas
Vadovė Rasa ZELBIENĖ

           

Įkurtas 1999 metais. Rasa ZELBIENĖ tercetui vadovauja (ir jame dainuoja) nuo 2000 metų. Tercetas kasmet dalyvauja daugiau nei 20 koncertų Lietuvos miestuose ir svetur. Rengia vokalinių ansamblių šventes Meškuičiuose: moterų vokalinių ansamblių šventę VISOS MES NORIME KAIP LIEPOS ŽYDĖTI (2003), vaikų vokalinių ansamblių – TAU, MAMA (2003 ir 2006), vokalinių ansamblių – PAVASARIS (2004). 2006 m. koncertavo Meškuičių bažnyčioje. Dauguma koncertų įamžinti vaizdo ir garso įrašuose. Dainininkės – šalies vokalinių ansamblių festivalių bei konkursų dalyvės ir laureatės: 2001 ir 2003 m. vokalinių ansamblių konkurse ŠILŲ AIDAI Šilalėje pelnė I vietą miestelių ir kaimų kategorijoje (2001); 2001 ir 2004 m. vokalinių ansamblių festivalyje Ukmergėje ŠVENTOSIOS GAIDA – prizus už geriausiai atliktas lietuvių liaudies dainas. Dalyvavo vokalinių ansamblių festivalyje AŠ ATDARYSIU DAINŲ SKRYNELĘ Kuršėnuose (2003); Šiaulių apskrities meno festivalyje RUDENS MOZAIKA Šiauliuose (2003) ansamblis apdovanotas prizu už subtiliausiai atliktą dainą, 2004 – už geriausiai skambėjusią dainą pelnė pripažinimą, o dar po dvejų metų (2006) tarptautiniame folkloro festivalyje vokalinės muzikos konkurse Port-sur-Saone mieste (Prancūzija) pelnė II vietą. Respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse SIDABRINIAI BALSAI 2001 tercetas tapo  III laipsnio, o SIDABRINIAI BALSAI 2005 – II laipsnio laureatu.

Rasa ZELBIENĖ (1971 01 04, Radviliškio r.) 1990 m. baigė Šiaulių aukštesniąją muzikos mokyklą ir įgijo choro dirigavimo, muzikos mokytojo specialybę. 

Credo: su daina per gyvenimą.

Kūrybos tikslas: kad daina pasiektų kiekvieno žmogaus širdį.

Rasa Zelbienė
Tel. 8 ~ 614 59 498
Joniškio g. 1, Meškuičiai, Šiaulių rajonas arba J. Basanavičiaus g. 2, Meškuičiai, Šiaulių rajonas

CHOREOGRAFIJOS KOLEKTYVAI

Nominacija GERIAUSIAS ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS
Gargždų kultūros centro vyresniųjų šokių ir dainų ansamblis MINIJA
Meno vadovė Birutė OŽELIENĖ

            

Gargždų kultūros centro vyresniųjų šokių ir dainų ansamblio MINIJA vyresniųjų grupė, kaip ansamblis, susibūrė 2003 m. Jo pagrindą sudarė buvęs šokių ir dainų ansamblio MINIJA jaunimas, nutaręs pratęsti savo veiklą brandesnio amžiaus grupėje. Kasmet prisijungia vyresnio amžiaus sulaukę šokėjai, jų nuolat būna 10-12 porų. Kai kurie šokėjai, šokę MINIJOJE nuo ,,jaunų dienų“, dabar skaičiuoja savo „stažą“ 25-35 m. Stiprus noras šokti, malonus bendravimas ansamblyje, smagios kelionės, koncertai ir konkursų jaudulys vienija pedagogus, universiteto dėstytojus, inžinierius, tarnautojus, vadybininkus, finansininkus…
Ansambliečiai noriai dalyvauja dainų šventėse, tautinių šokių konkursuose, varžytuvėse ir yra aukštai įvertinami: respublikiniame vyresniųjų konkursiniame sambūryje IŠ APLINKUI (2004) Širvintose laimėtas II laipsnio diplomas (dainininkai – geriausia vokalinė grupė). Po dvejų metų tokiame pačiame sambūryje Klaipėdoje jau pelnytas MAŽOJO LAUREATO vardas, o tautinių šokių grupių ir ansamblių konkursiniame festivalyje KLUMPAKOJIS – II vieta ir profesoriaus Juozo Gudavičiaus pagrindinis prizas už profesionaliausiai sušoktą „Klumpakojį“.
Šokėjai 2003 ir 2005 m. patys Gargžduose suorganizavo tarptautinį festivalį ŠOKIM, TRYPKIM, LINKSMI BŪKIM!
Pats didžiausias gargždiškių įvertinimas – 2005 m. respublikiniame konkurse PORA UŽ POROS tarp šalies tautinių šokių ansamblių vyresniųjų laimėtas laureato vardas! Tai pasiekta vadovų ir visų ansambliečių pastangomis – susiklausymu ir savo kūrybinių siekių įgyvendinimu.
Šokta Portugalijoje, Graikijoje, Bulgarijoje..., bet MINIJA norėtų dar daug kur nuvykti...

Birutė OŽELIENĖ (1955 02 18, Krasnojarsko kraštas) nuo 1957 m. gyvena ir mokėsi Gargžduose. Baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus.
MINIJAI vadovauja nuo 1992 m.
Buvo visų Lietuvos dainų švenčių baletmeisterių asistentė, 2003 m. pasaulio lietuvių dainų šventės Šokių dienos „Sidir vidir žolynėlis“ baletmeisterė. Šiuo metu – Klaipėdos apskrities choreografijos ekspertė konsultantė.
Gargždų miesto 750 metų jubiliejaus proga už reikšmingą indėlį miestui ir aktyvią pilietinę poziciją choreografė apdovanota Lietuvos karaliaus Mindaugo 750 metų jubiliejaus ženklu. Tais pačiais metais pelnytas Europietiškiausio rajono žmogaus titulas.

„Sėkmę lemia atkaklumas“ – toks Birutės Oželienės gyvenimo credo.

Birutė Oželienė
Tel. 8 ~ 612 37 399
El. p. birute.ozeliene@takas.lt

Nominacija GERIAUSIA VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Plungės kultūros centro vaikų ir jaunimo šokių studija MAŽASIS SUVARTUKAS
Vadovė Ilona BALTIKAUSKAITĖ

           

MAŽASIS SUVARTUKAS – tarsi „didžiojo“ SUVARTUKO kūdikis – mažieji 6–14 m. šokėjai jau septinti metai tęsia tėvų tradicijas. Šiuo metu studiją lanko 100 vaikų, juos šokdina ir globoja baletmeisterė ir meno vadovė Ilona Baltikauskaitė.
SUVARTUKAS ansamblio pamainos pats neruošė, jame šoko tik jaunimas ir suaugusieji. Todėl, galvodama apie ateitį ir kolektyvo išlikimą bei stabilumą – kad kolektyvas turėtų stiprią pamainą, kad tautinis šokis Plungėje gyvuotų, – Ilona nuo 2000 m. Plungės kultūros centre renka šokti norinčius mažuosius plungiškius į vaikų ir jaunimo šokių studiją MAŽASIS SUVARTUKAS.
Vaikai sėkmingai atstovavo rajonui 2003 m. pasaulio lietuvių dainų šventėje, kasmet šoka Telšių apskrities dainų ir šokių šventėse, 2005 m. dalyvavo Moksleivių dainų šventėje. Į 2007 m. Lietuvos dainų šventę ketina atvykti net penkios grupės.
Šokėjai pasirodė Lietuvos televizijos vaikų pramoginėje laidoje ŽVAIGŽDŽIŲ VALANDA (2003), šoko vaikų ir jaunimo tautinės muzikos ir šokių festivaliuose – PAŠOKDINSIU VIDURY RATELIO – Vilniuje, ŠITAM DIDELIAM BŪRY – Šiauliuose, renginiuose, skirtuose tautinio šokio 100-mečiui paminėti.
2006 m. šoko tautinio šokio festivalyje Cesyje (Latvija), JIEVARO TILTAIS – Birštone, VAIKYSTĖS SPALVOS – Utenoje, tarptautiniame folkloro konkurse Llangollen (Velse), naujų Europos Sąjungos šalių pristatyme Pefki (Graikijoje).
MAŽASIS SUVARTUKAS – respublikinio vaikų ir moksleivių tautinių šokių konkurso AGUONĖLĖ triskart iš eilės (savo grupėje) – 1996, 2000 ir 2004 m. – laureatas.

Ilona BALTIKAUSKAITĖ – grynakraujė plungiškė. 2007-aisiais švęs savo darbo 20-metį. Šiuo metu choreografė vadovauja aštuonioms šokėjų grupėms – šešioms vaikų, merginų ir suaugusiųjų.
Tautinio meno pagrindų Ilona mokėsi pas garsią choreografę Danutę Radvilavičienę. Būtent jai Ilona dėkinga už tai, ką dabar moka, ko pasiekė.
Noras šokti Iloną Baltikauskaitę atvedė ir į Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus, kuriuos baigė 1988 m.
Kasmet Ilonai patikimos Telšių apskrities dainų ir šokių švenčių vyr. baletmeisterės pareigos, 2003 m. ji buvo Pasaulio lietuvių dainų šventės baletmeisterė, tokias pat pareigas užims ir 2007 m. Lietuvos dainų šventėje. Šiuo metu – asociacijos „Šokantys plungiškiai“ direktorė, Telšių apskrities choreografijos ekspertė konsultantė.
… „Plungė eina, Plungė eina su daina, Suvartukas, Suvartukas – tai jėga“, – sako Ilona Baltikauskaitė, ir šie žodžiai atspindi viso jos kūrybinio gyvenimo esmę ir prasmę.

Ilona Baltikauskaitė
Tel. 8 ~ 600 10 310,
El. p. ibaltika@yahoo.com

Nominacija GERIAUSIA SUAUGUSIŲJŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Jurbarko kultūros centro šokių studijos NEMUNĖLIS vyresniųjų grupė
Vadovė Jolanta TELIŠAUSKIENĖ

         

NEMUNĖLIO pradžia – 1990 m., kai keturios poros entuziastų, buvusių pramoginių šokių šokėjų, pradėjo pirmąsias repeticijas. Netrukus susikūrė ir visa šokių studija, kurią jungė keturios įvairaus amžiaus grupės ir kuriai vadovauja Jolanta Telišauskienė. Medikai, teisininkai, tarnautojai, verslininkai – tai vyresniųjų branduolys.
Dalyvavo respublikinėse dainų ir šokių šventėse, respublikiniuose konkursuose: 2001 m. tautinių šokių konkurse PORA UŽ POROS – vyresnieji laureatai, 2004 m. IŠ APLINKUI – III vieta, 2005 m. PORA UŽ POROS – II vieta, o 2006 m. – I.
NEMUNĖLIS pabuvojo ir tarptautiniuose festivaliuose: 1996 m. Turkija – Antalija, 2000 m. Lenkija – Bykovas, 2002 m. Lenkija – Bilgoraj, 2004 m. Vokietija – Cottbus, 2004 m. Vokietija – Crailsheim, 2005 m. Didžioji Britanija – Minehead.

Jaunatviška energija – išskirtinis ansamblio bruožas.

Jolanta TELIŠAUSKIENĖ – Klaipėdos fakultetų auklėtinė, prieš daugiau kaip du dešimtmečius įgijusi choreografės (pramoginių šokių specializacija) specialybę ir sugrįžusi į gimtąjį Jurbarką, išaugino NEMUNĖLĮ. Vadovė –2007 m. Lietuvos dainų šventės Šokių dienos baletmeisterė, o šiuo metu – Tauragės apskrities choreografijos ekspertė konsultantė.

Jolanta Telišauskienė
Tel. 8 ~ 687 34327
El. p. itelisauskiene@yahoo.com

TEATRAI

Nominacija GERIAUSIAS LĖLIŲ TEATRAS IR VADOVAS

Šiaulių Vijolių vidurinės mokyklos lėlių teatras VIJOLIUKAS
Vadovė Orinta ORLICKIENĖ

          

Dailininkė pedagogė Orinta Orlickienė lėlių teatrui vadovauja nuo 1998 metų. Trupė išaugo iš jos mamos, taip pat mokytojos, Dalios Pukienės mokinių lėlių teatro. Šiuo metu kolektyvą sudaro 37 mokiniai nuo 7 iki 15 metų amžiaus. VIJOLIUKAS suvaidino 9 pasakas, aibę muzikinių miniatiūrų. Ženkliausi darbai: „Katinėlis ir gaidelis“ pagal K. Kubilinską, Š.Pero „Raudonkepuraitė“, lietuvių liaudies pasaka „Vilkas ir ožiukai“, M. Skirmantienės „Lokys Matas ir jo batas“. Nuo 2001 m. teatras sėkmingai dalyvauja įvairiuose Šiaulių miesto renginiuose, mokyklų lėlių teatrų šventėse, tris kartus tapo respublikinės lėlių teatrų šventės „Molinuko teatras“ laureatais. 2006 m. VIJOLIUKAS – „Molinuko teatro“ laureatas, tarptautinių festivalių – „Vėjo malūnėlis“ Klaipėdoje, „Šypsos lėlės ir vaikai“ Kaune – dalyvis.
Vadovė siekia tobulinti ne tik gabumus, bet mokyti savo auklėtinius draugiškumo, nuoširdumo, sąžiningumo, darbštumo... Jos credo: „Ką darai – daryk gerai!“

Orinta Orlickienė
Tel.: (8 ~ 41) 434 646, 8 ~ 675 34 969
Vilniaus g. 297, Šiauliai

Nominacija GERIAUSIAS MĖGĖJŲ TEATRAS IR VADOVAS

Klaipėdos savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmai jaunimo teatras BE DURŲ
Vadovė Angelė JUŠKEVIČIENĖ

           

1962 m. Klaipėdos miesto kultūros rūmuose buvo įkurtas vaikų lėlių teatro būrelis, kurio pirmoji vadovė buvo I. Miežlaiškienė. Nuo 1987 m. kolektyvui vadovauja Angelė Juškevičienė, jau pirmaisiais darbo metais atnaujinusi keletą senesnių lėlių teatro spektaklių, išleidusi premjerą J. Vaičiūnaitės „Skersgatvio pasaka“. Į teatrą vaikai ateidavo ne vieneriems metams. Ilgainiui moksleiviai tapo studentais, teatras „suvyriškėjo“, o visus pagrindinius vaidmenis atlikdavo jau suaugusieji. Tačiau spektakliuose nuolat vaidino ir vaidina daug įvairaus amžiaus vaikų.
Ryškiausi spektakliai: A. Lindgren „Ronja plėšiko duktė“, V. Haufo „Nykštukas Nosis“, K. Sajos „Žvangutis“, Č. Aitmatovo „Margas šuo, bėgantis palei jūrą“. 2005 m. kolektyvas pasivadino  jaunimo teatru BE DURŲ, kuriame mielai diplominius spektaklius stato Klaipėdos universiteto studentai režisieriai ir choreografai.
Teatras nuolat dalyvauja Klaipėdos miesto šventėse, šalies teatrų festivaliuose. 2004 m. ir 2006 m. tapo respublikinės ATSPINDŽIŲ šventės diplomantu. 2005-2006 metais kiekvieną sekmadienį Žvejų rūmuose teatras vaidino spektaklius vaikams, o šiemet rengiasi minėti įkūrimo 45-metį.

Angelė Juškevičienė
Tel.: (8 ~ 46) 410 565, 8 ~ 612 24 185
Taikos pr. 70, Klaipėda

Nominacija GERIAUSIAS MĖGĖJŲ TEATRAS IR VADOVAS (kaimų ir miestelių kategorijoje)

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro teatras TITNAGAS
Vadovas Kęstutis KRASNICKAS

           

Režisierius Kęstutis Krasnickas teatrą įkūrė 1985 metais. Jame vaidina žmonės, neturintys specialaus teatrinio išsimokslinimo, tačiau mėgstantys teatrą, gebantys įkūnyti įvairius personažus. Teatras puoselėja senąją nacionalinę dramaturgiją. Kitos epochos aktualijos, amžinųjų žmonijos vertybių ir elgesio samprata originaliai  žiūrovams pateikiama šiuolaikine teatro kalba.
Rampos šviesą jau išvydo 22 spektakliai. Ryškiausi: J. Audronio „Teta iš Amerikos“, S. Kapnio „Plutelė ir pelės“, Vydūno „Numanė“, S. Žemaičio „Jaunikis iš Kauno“, R. Kaškausko „Meilės keturkampis“.
TITNAGAS – nuolatinis Lietuvos klojimo teatrų krivūlės dalyvis, mėgėjų teatrų švenčių PASTOGĖ, ATSPINDŽIAI diplomantas. Teatro vadovas kartu su aktoriais organizuoja tradicinius festivalius – „Bičiuliai“, „Aitvaras“, kasmet mini tarptautinę Teatro dieną, yra aktyvūs savivaldybės kultūros ir viešųjų renginių organizatoriai ir dalyviai.
Darnų kolektyvą vienija vadovo credo: „Tegyvuoja optimizmas gyvenime ir scenoje!“

Kęstutis Krasnickas
Tel.: (8 ~ 343) 23 297, 8 ~ 612 71 304
Laisvės g. 15, Kalvarija

DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIAI, LIAUDIŠKOS KAPELOS,
LIAUDIES INSTRUMENTŲ ANSAMBLIAI, ORKESTRAI

Nominacija GERIAUSIAS DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS IR VADOVAS

Panevėžio miesto vaikų dainų ir šokių ansamblis PYNIMĖLIS
Meno vadovas Ričardas BAKANAUSKAS

    

Dainų ir šokių ansamblis PYNIMĖLIS įkurtas 1986 m. Ričardo Bakanausko iniciatyva. Ansamblyje, kurį lanko 420 vaikų, yra devynios šokėjų grupės, choras ir liaudies instrumentų orkestras. Paprastai šios grupės koncertuoja kartu.
Į PYNIMĖLĮ priimami 6–7 metų gabūs vaikai, kurie vėliau ugdomi estetiškai ir doroviškai, supažindinami su lietuvių liaudies papročiais, šokiais, muzika ir dainomis. Kasmet rugsėjo mėnesį priimami nauji nariai.
Per 20 darbo ir kūrybos metų nuveikta labai daug: dalyvauta 68 festivaliuose 21 šalyje, išleistos dvi garsajuostės, pora videofilmų, CD, o svarbiausi du dideli darbai – dvi naujos programos: 1999 metais sukurtas UŽGAVĖNIŲ šokių spektaklis ir 2006 – SEKMINĖS (choreografijos autorius – pats vadovas). Abi programos aukštais įvertintos ir apdovanotos AUKSO PAUKŠTĖMIS.
Nuo 1986 m. dalyvauta visuose Dainų šventės Ansamblių vakaruose.
II vieta folklorinių šokių grupėje ir III vieta folklorinės muzikos grupėje tarptautiniame liaudies meno festivalyje Maltoje (Malta internacional Folk art Festival amitex 2004).
I vieta folklorinių šokių grupėje tarptautiniame folkloro festivalyje Ispanijoje 2006 m.(24 Festival Internacional de Musica de Cantonigros).

Ričardas BAKANAUSKAS (1959 05 12 , Radviliškio r., Pociūnėlių k.) – Panevėžio miesto vaikų dainų ir šokių ansamblio PYNIMĖLIS įkūrėjas, meno vadovas ir baletmeisteris – ne tik sumanus kūrybos verslininkas, bet ir menininkas, ieškantis, nerimstantis, o svarbiausia – pats kuriantis. 1981 m. Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose įgijęs kultūros švietimo darbuotojo, baletmeisterio pedagogo specialybę, 1981-1986 m. dirbo „Ekrano“ ansamblyje.

Nominacija GERIAUSIA LIAUDIŠKA KAPELA

Miežiškių seniūnijos kultūros centro liaudiška kapela RATASAI
Vadovas Raimondas GRIKŠELIS

         

Kapelos RATASAI susikūrimui 1997 m. (iniciatorius ir vadovas Raimondas Grikšelis) didelę įtaką turėjo nuo 1992 m. kasmet rengiamos Panevėžio rajono liaudiškų kapelų varžytuvės „Kapelmaušis“, kuriose dalyvauja vien rajono kapelos (šiuo metu jų – per 20). „Kapelmaušiui“ intensyviai rengiasi visi rajono kapelų muzikantai, kuriasi naujos kapelos.
RATASAI varžytuvėse dalyvauja nuo susikūrimo: 1997–1999 m. – II vieta, 2000, 2002–2005 m. – I, o 2001 ir 2006 m. – Grand Prix laimėtojai.
Kapelą mielai kviečiasi respublikinių kapelų sambūrių organizatoriai („Linksmoji armonika“ Utenoje, „Kaziuko armonika“ Rokiškyje, „Grok, Jurgeli“ Kaune ir Vilniuje, „Grok, žemaiti“ Kretingoje ir kt.), ji atstovauja rajonui Panevėžio apskrities, Pasaulio lietuvių dainų šventėse. Reprezentavo rajoną ir šalį tarptautiniuose festivaliuose: Latvijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Olandijoje, Danijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Vengrijoje.
2007 metais RATASAI švęs kūrybinės veiklos 10-metį.

Raimondas GRIKŠELIS (1963, Tauragės r.) – inžinierius, 1987 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Birbyne groti išmoko Nemakščių (Raseinių r.) vidurinėje mokykloje. Šešerius metus grojo dainų ir šokių Ansamblyje NEMUNAS, dvejus – ŽILVITYJE.

Nominacija GERIAUSIAS LIAUDIES INSTRUMENTŲ ANSAMBLIS ORKESTRAS IR VADOVAS

Šiaulių konservatorijos liaudies instrumentų orkestras
Vadovė Regina VAIŠNORIENĖ

          

Šiaulių konservatorijos liaudies instrumentų orkestras gyvuoja nuo 1961 m. Jam vadovavo J. Pipiras, A. Žemaitis, o nuo 1976 m. iki šiandien vadovė – Šiaulių konservatorijos mokytoja ekspertė Regina Vaišnorienė. Per 30 jos darbo metų ženkliai išaugo šio kolektyvo koncertų skaičius, prasiplėtė instrumentarijus, repertuaras.
Orkestras dalyvavo visose respublikinėse dainų šventėse, net tris kartus tapo respublikinių liaudies instrumentų orkestrų konkursų laureatu: 1975 m. – III vieta, 1985 m. – I, 1987 m. – II. Padaryta įrašų Lietuvos radijui ir televizijai, Šiaulių televizijai, įrašyta garso kasetė bei kompaktinė plokštelė. Orkestras parengė nemažai programų su Šiaulių miesto JOVARO dainų ir šokių ansambliu, šokių grupėmis – ŠĖLTINIU, ŽELMENĖLIAIS. Koncertavo: Čekoslovakijoje (1987), Lenkijoje (1990), Latvijoje (1986), Rusijoje (1988), Olandijoje (1991, 1992, 1994, 1999). Dalyvavo: lietuvių liaudies instrumentų specialybės mokytojų vasaros praktiniame seminare (Palanga, 2001), vaikų ir jaunimo tautinės muzikos instrumentų orkestrų, ansamblių festivaliuose – „Ralio“ (1998), „Ainių sutartinė“ (2000), Kauno krašto liaudies instrumentų orkestrų bei ansamblių festivalyje (2000), Klaipėdos krašto liaudies instrumentų ansamblių festivalyje Kretingoje (2003), Panevėžio rajono liaudies instrumentų orkestrų ir ansamblių festivalyje „Skambėk, jaunyste“ (2003), konferencijoje „Tautinė muzika ir jaunimas“ (2004, Vilnius), Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėje „Gaudeamus XIV“ (2004, Ryga).

Regina VAIŠNORIENĖ orkestro meno vadovė (per 30 metų!) yra liaudiškos muzikos popietės „Skambėkite, kanklės“ (1998, Šiauliai), I tarptautinio P. Stepulio kamerinių tautinės muzikos instrumentų ansamblių konkursinio festivalio (2004, Šiauliai) bei tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalio „Tūto“ (2001, 2006, Šiauliai) sumanytoja, režisierė ir pagrindinė organizatorė. Jos iniciatyva pernai Šiaulių konservatorijoje įkurtas dainų ir šokių ansamblis.

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAI

Nominacija TARPTAUTINIO SPINDESIO ŽVAIGŽDĖ

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio pagrindinės mokyklos jungtinis pučiamųjų orkestras
Vadovas Vytautas LATONAS

         

Orkestras gyvuoja 20 metų – muzikos mokytojas Vytautas Latonas 1986 m. rugsėjo mėnesį subūrė įvairaus amžiaus vaikų grupę ir ėmė groti variniais pučiamaisiais instrumentais. Pirmas koncertas įvyko 1987 metų kovo 8 dieną. Keitėsi moksleivių kartos, kolektyvas augo, stiprėjo. Šiandien jame groja 25 moksleiviai, paruošiamąją grupę lanko 30 berniukų ir mergaičių. Orkestras aktyviai dalyvauja Utenos rajono, apskrities kultūros ir sporto renginiuose, Pasaulio lietuvių bei respublikinėse moksleivių dainų šventėse. Jis dažnai kviečiamas koncertuoti mokyklose.
Orkestro repertuaras platus ir įvairus – nuo baroko epochos iki šių dienų populiarios muzikos kūrinių.
2004 m. dalyvavo tarptautiniame pučiamųjų orkestrų festivalyje Trebon mieste, Čekijoje, koncertavo Latvijoje, Lenkijoje.
Sėkmingai pasirodė Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatuose: 2002 m. laimėjo pirmąją vietą A kategorijoje, o 2006 m. – antrąją B kategorijoje.

Vytautas LATONAS (1955) turi sukaupęs didelę darbo su orkestru patirtį. Baigęs Panevėžio J. Švedo pedagoginę muzikos mokyklą (spec. instrumentas – akordeonas), 1974 m. pradėjo dirbti Pakruojo vaikų muzikos mokykloje, subūrė moksleivių pučiamųjų orkestrą, kuris dažnai koncertuodavo ir akompanuodavo chorams rajoninėse dainų šventėse. 1986 m. baigęs Lietuvos valstybinę konservatoriją (spec. instrumentas – valtorna), atvyko į Uteną ir ėmė burti moksleivių pučiamųjų orkestrą. Nuo 1996 m. muzikos mokytojas metodininkas V. Latonas dirba A. Šapokos gimnazijoje, moko vaikus groti variniais pučiamaisiais instrumentais, aranžuoja kūrinius orkestrui. Utenos rajono savivaldybė už vadovavimą pučiamųjų orkestrui ir muzikinės kultūros propagavimą tarp jaunimo Vytautui Latonui paskyrė 2004-ųjų metų Utenos miestui nusipelniusio žmogaus apdovanojimą.

Vytautas Latonas
Tel.: (8 ~ 389) 71 440, 8 ~ 699 40 677
Aukštakalnio g. 8–2, Utena

Nominacija RYŠKIAUSIA LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ

Šilutės meno mokyklos pučiamųjų orkestras PAMARYS

           

Tai vienintelis pučiamųjų orkestras Šilutėje, savo veikloje pasiekęs akivaizdžių rezultatų, yra nepakeičiamas miesto ir rajono švenčių, eitynių ir koncertų dalyvis. Orkestras garsino mokyklą ir Šilutę Jūros šventėje (2004), Palangos miesto renginiuose, kituose respublikiniuose pučiamųjų orkestrų renginiuose, Pasaulio lietuvių dainų šventėje.
PAMARYS – šalies pučiamųjų orkestrų čempionatų prizininkas:
2002 m. – trečioji vieta A kategorijoje, 2003 m. – I vieta A kategorijoje, 2004 m. – II vieta B kategorijoje, 2006 m. – Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato finalo dalyvis Panevėžyje, o regiono konkurse Plungėje įgijo teisę 2007-aisiais dalyvauti Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato finale Panevėžyje. Kolektyvas meninį lygį kelia, dalyvaudamas tarptautiniame pučiamųjų orkestrų festivalyje „Pamario dūdos“ Palangoje (2003), Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivaliuose „Vaikai ir muzika“ – Plateliuose, Palangoje, Salantuose, Rietave, Tauragėje (2001–2006).
Orkestrą papuošia ir pagyvina šokėjų grupė, kuriai vadovauja vyr. mokytoja Judrė Railienė.

Vadovas Gražvydas RAILA (1970 10 16) 1995-aisiais. Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos fakultetuose įgijo muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir tapo Šilutės meno mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų mokytoju.
Jo mokiniai sėkmingai dalyvauja įvairiuose šalies konkursuose:
J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursuose šeši auklėtiniai tapo laureatais, konkurse „Gradus ad Parnassum“ Kaune mokinys Audrius Zalcas (trimitas) pelnė II vietą, jaunųjų atlikėjų konkurse„Jūros fanfaros“ Klaipėdoje trys mokiniai tapo laureatais (2005).
Mokytojas metodininkas vadovauja ir mokyklos varinių pučiamųjų instrumentų ansambliui, kuris kas antri metai vykstančiame Žemaitijos krašto vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų  ansamblių konkursuose „Pavasario trimitai“ Plungėje užima prizines vietas.
G.Raila savo kvalifikaciją tobulino seminare Schmiedeberg „Seminar fur Blechblaser“ Vokietijoje (2005), o su orkestro muzikantais dalyvavo (2006) orkestrų  meistriškumo stovykloje „Takų fanfarinė savaitė“.

Šilutės vaikų meno mokykla
Tel. (8 ~ 441) 76 555
El.p. menomokykla@silnet.lt
Atgimimo al. 5, Šilutė

Nominacija NAUJAI SUSPINDUSI ŽVAIGŽDĖ

Vilniaus miesto Santaros vidurinės mokyklos pučiamųjų orkestras SANTARA
Vadovas Linas AVIŽIENIS

           

SANTAROS orkestras įkurtas 2003 m., pripažintas geriausiu mokyklos kolektyvu ir nominuotas kaip METŲ DEBIUTAS.
Per metus orkestras surengia per 30 koncertų, yra aktyvus „Santaros“ vidurinės mokyklos, Šnipiškių seniūnijos, Vilniaus miesto ir šalies renginių dalyvis: dalyvavo Tarptautinio jaunųjų teatralų festivalio (2003), Graikijos kultūros dienų Lietuvoje (2003, 2004), Vilniaus miesto naujosios savivaldybės (2004) atidarymo koncertuose, tarptautiniame vaikų festivalyje „Mūza“ (2005), Rusijos kultūros dienoms paminėti skirtame koncerte (2005), festivalio „Džiaukimės drauge“ baigiamajame koncerte Siemens arenoje (2006), Graikijos ambasados Lietuvoje penkerių metų sukaktuvių koncerte (2006).
2004 m. rugsėjį prie orkestro įkurta mergaičių šokių grupė.
Trimitininkų grupę padeda rengti Donatas Byčenka.
2005 m. SANTARA tapo Respublikinio pučiamųjų orkestrų čempionato A kategorijos III vietos laimėtoju, o 2006 – tarptautiniame vaikų pučiamųjų orkestrų čempionate laimėjo II vietą A kategorijoje ir diplomą už geriausiai atliktą privalomą kūrinį.
Orkestro choreografinei grupei vadovauja Evelina Avižienienė

Linas AVIŽIENIS (1966 10 02, Žeimelis, Pakruojo rajonas) baigė Panevėžio J. Švedo konservatorijos saksofono klasę. Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakultetuose mokėsi dirigavimo pas žymų dirigentą S. Čepinskį. Vėliau studijas tęsė Vilniaus muzikos akademijoje (doc. A. Radzevičiaus klasė) ir įgijo karinio dirigento specialybę.

Credo: Drąsiai ir energingai imkis darbo, nebijok atsakomybės, ir teigiamas rezultatas bus.
Veik ir gauk konkretų rezultatą!

Kūrybos principai:
– Nėra netalentingų vaikų.
– Rask orkestre vietą kiekvienam vaikui.
– Disciplina – sėkmės garantija.

„Santaros“ vidurinė mokykla
Juozapavičiaus g. 12, Vilnius

Linas Avižienis
Tel. 8 ~ 612 65 373
Taikos g. 34 – 1, Vilnius