LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Lietuvos folkloro garso publikacijos, išleistos 2005 metais

KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS

 

Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai

 

ISMN M-706239-03-3

 

Dzūkijos dainos ir muzika. 1935-1941 metų fonografo įrašai / [atlieka] Dzūkijos dainininkai ir muzikantai; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė.- Vilnius: LLTI, 2005. -1 k.pl.+ kn. (125p.: gaid.)

 

  

LLKC - 010
IEVUŽĖ (Molėtų r.)
Oi rūta rūta. Vestuvių dainos, rateliai, papročiai / Molėtų kultūros centras, Lietuvos liaudies kultūros centras; parengė Vida Šatkauskienė; [atlieka] Molėtų rajono folkloro ansamblis “Ievužė”; Aldona Četkauskaitė, vadovė. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, - 1 k.pl.+ brošiūra (….p.)  (“Dainos iš visos Lietuvos”)

 

 

 

LLKC - 012
KALVIŲ - LIEPONIŲ (Trakų rajonas)
Oi tu kuosela. Trakų krašto dainos / Lietuvos liaudies kultūros centras, Trakų kultūros skyrius; parengė Jūratė Šemetaitė; [atlieka] Trakų rajono Kalvių - Lieponių folkloro ansamblis, Marija Algė Armalienė, vadovė. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005. - 1 k. pl..+ brošiūra (4 p.) (“Dainos iš visos Lietuvos”)

 

 

 

PETRAS ZALANSKAS  (Varėnos r.)
Čiulba ulba sakalas. Dzūkų dainos / Vilniaus etninės veiklos centras; [atlieka] Petras Zalanskas; sudarė Birutė Zalanskaitė ir Marija Liugienė. - Vilnius: BOD, [2005]. - 1 k.pl.

 


 

 

Lietuvių liaudies dainynas. Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainos // [atlieka] Lietuvos kaimų dainininkai. Parengė Kostas Aleksynas; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; tomo red. koleg.: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... ; red. komis.: Leonardas Sauka (pirm.) ... ./ . - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 .- 1 k. pl. + kn. (660 p.)


Lietuvių liaudies dainynas. Karinės istorinės dainos  / autentiški įrašai iš  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto,  Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštynų. Įrašus atrinko Živilė Ramoškaitė, įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.- 2 k.pl. + (kn. T XIX: nat.  661 p.)

  

 


ISBN 9986 - 503 - 33 - 7
Suvalkiečių dainos. Pietvakarių Lietuva: Autentiškas folkloras / Lietuvos muzikos akademijos muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius; sudarė ir parengė Genovaitė Četkauskaitė; [atlieka] kaimo dainininkai. - Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 2005. -  - 2 k.pl.+kn.(203 p.:gaid.), dėžutėje. - (“Lietuvių liaudies muzika III”)


LLKC - 007
MARCINKONYS (Varėnos r.)
Ankstų rytelį kėliau. / Lietuvos liaudies kultūros centras, Varėnos rajono kultūros centras; sudarė Loreta Sungailienė; [atlieka] Varėnos rajono Marcinkonių folkloro ansamblis; [Rimutė Avižinienė, vadovė]. - Vilnius: LLKC, 2005. - 1 k. pl. - (“Dainos iš visos Lietuvos”)

 

ISMN M - 706239 - 04 - 0
Žemaitijos dainos ir muzika. 1935 - 1941 metų fonografo įrašai / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė;[atlieka] Žemaitijos kaimų dainininkai ir muzikantai;. - Vilnius: LLTI, 2005. - 1 k.pl.+ kn. (120p.: gaid.)

  

Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai

ALKSNA (Mažeikiai)
Onkstėi rytą keldama / [atlieka] Mažeikių kultūros centro folkloro ansamblis “Alksna”. - Mažeikiai. - Mažeikių folkloro klubas, 2005 . - 1 k.pl. 
 

AUDA (Šiauliai)
Auda / [atlieka] Šiaulių m. kultūros centro folkloro ansamblis “Auda”; Mykolas Žalneravičius, vadovas. - 2005. - 1 k. pl. 

 

 

 
 

GILĖ (Kaunas)
Ant aukštojo kalnelio / [atlieka] Kauno  žygeivių folkloro  klubo folkloro ansamblis “Gilė”; Dobilas Juška , Artūras Sinkevičius  ,  vadovai. -  Kaunas: UAB “Pūkas”, 2005 - 1 k.pl.

 

 

 

GONDINGA (Plungė)
Auga unt kalna joudas avietelės / parengė Dalia Stasikėlienė; [atlieka] žemaičių autentiško folkloro atlikėja Valerija Petrikaitė - Bernotienė; Plungės kultūros centro folkloro ansamblis “Gondinga”; Dalia Stasikėlienė, Sigitas Stasikėlis, vadovai. - Vilnius: “Tamsta”. - 2005. - 1 k.pl.

 


 

GONDINGA (Plungė)
Saulelė raudona. Plungės ir Platelių krašto dainos ir šokiai / parengė Dalia Stasikėlienė; [atlieka] žemaičių autentiško folkloro atlikėja Valerija Petrikaitė - Bernotienė; Plungės kultūros centro folkloro ansamblis “Gondinga”; Dalia Stasikėlienė, Sigitas Stasikėlis, vadovai. - Vilnius: “Tamsta”. - 2005. - 1 k.pl.

 

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės folkloro ansambliai 2005 m. / [atlieka] Kazlų Rūdos sav. Kultūros centro folkloro ansamblis “Sūduonia”, Eglė Bernotienė, vadovė; Plutiškių kultūros namų folkloro ansamblis “Vabalkšnė”, Laimutė Vilčinskienė, vadovė; Jūrės kultūros namų folkloro ansamblis “Jūrės seklytėlė”,  Vitalija Raulinaitienė, vadovė.- Kazlų Rūda, 2005. 1 k.pl.

  
 

KUKUMBALIS (Varėnos rajonas)
An marelių kraštelio. / Dainuoja Merkinės jaunimo etnokultūros klubo ansamblis „Kukumbalis“ ; Rūta Černiauskienė, vadovė. –Vilnius: „Tamsta“, 2005 .-1 k. pl.

 

 

 


 
MARGULIS (Šiauliai)
Margulis /[atlieka] Šiaulių tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus folklorinis ansamblis “Margulis”, Birutė Poškienė, vadovė. - Šiauliai: Šiaulių dramos teatro studija, 2005. - 1 k.pl.

 

 

 

RASKILA (Birštonas)
Raskila / [atlieka] Birštono kultūros centro folkloro ansamblis "Raskila", [Algirdas Seniūnas, Roma Ruočkienė, vadovai]; sudarė Kazys Lazauskas.- Vilnius:UAB Baltic Optical disc, 2005.-1 k.pl.

 

 

 

KUKŪ  SMF 031
SALDUVĖ (Šiaulių miestas)
Tarp aukštaičių ir žemaičių. Lithuanian traditional songs and music /parengė Darius Daknys [atlieka] Šiaulių kultūros centro  “Laiptų galerijos” folkloro ansamblis “Salduvė”, Violeta ir Darius Dakniai, vadovai. - Vilnius: KUKŪ, 2005. - 1 k.pl.+brošiūra (6 p.)


 

 

LLKC - 009
SENOLIAI (Klaipėda)
Senoliai /Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, Lietuvos liaudies kultūros centras; sudarė Arūnas Lunys; [atlieka] Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro tradicinės instrumentinės muzikos ansamblis “Senoliai”, Elena Šalkauskienė ir Jonas Petrauskas, vadovai;. - Vilnius: LLKC, 2005. - 1 k.pl.

 

 

 

ŠALTINIS (Vilnius)
Šaltinis /sudarė Loreta Sungailienė; [atlieka] Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  Vilniaus ligoninės folkloro ansamblis “Šaltinis”, Loreta Sungailienė, vadovė. - Vilnius, 2005. - 1 k.pl.
 

 

TURAVA (Šiauliai)
Turava / [atlieka] Šiaulių m. kultūros centro folkloro ansamblis “Turava”, Mykolas Žalneravičius, vadovas. - 2005. - 1 k. pl. 

 

 


 

CD - 1
VELNIO TUZINAS  (Tauragės rajonas)
Sugrįžki, jaunyste…/ [atlieka] Tauragės rajono bandonininkų ansamblis “Velnio tuzinas”; Romualdas Jurkšaitis, vadovas. - Tauragė, 2005. - 1 k. pl.
 

Teminiai, žanriniai įrašai, bendri kolektyvų projektai

 

 

“Aš išeinu, išeinu ir negrįšiu ...”. Aukštaitijos žiedynai - 2005 (Romansai) / parengė Stasys Aglinskas; [atlieka] Anykščių kultūros centro Ažuožerių skyriaus romansinio dainavimo grupė; Utenos kultūros centro romantinės muzikos ansamblis; Ignalinos kultūros centro Dūkšto filialo dainų ansamblis; Visagino “Bangos” kultūros namų ansamblis “Orfei”; Utenos vaikų lopšelio - darželio “Želmenėlis” folkloro ansamblio “Kupolytė” suaugusiųjų grupė “Širdagraužis”; Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis “Valaukis”. - Anykščiai: VĮ “Prasmingas garsas”,  2005. -  1k.pl.

 

LLKC - 013
Griežynė - 2004 /parengė Algirdas Klova ir Arūnas Lunys; [atlieka] Albinas Bartnykas & Romas  Mazėtis  (Lietuva/Lithuania); Roger Watson  (Anglija/England) & Hurvomhei  (Norvegija/Norway); Hurvomhei (Atle Lien Jenssen ir Bjorn Sverre Kristensen)  (Norvegija/Norway) ; Arūnas Lunys & Algirdas Klova (Lietuva/Lithuania); Abdullah Boyraz ir Ferhat Aykac (Turkija/Turkey); Sadūnai (Lietuva/Lithuania); Balsi (Latvija/Latvia); Lizhoun Wang (Kinija/China); Gerti Paavel, Kulno Malva & Kadri Lepasson (Estija/Estonia); Roger Watson (Anglija/England); Todar Kashkurevicz  & Aliaksandr Los (Baltarusija/Belarus); Kerekes Band  (Vengrija/Hungary); Griežynės orkestras. - Vilnius: Tautinės krypties klubas “Duja”, “Lietuvos liaudies kultūros centras”, 2005. -  1 k.pl.  
 

ISMN M - 706253 - 08 - 4
Dzūkų dainelės vaikams / parengė Aušra Šiaučiulienė; [atlieka] Vilniaus B. Dvariono 10-metės muzikos mokyklos folkloro ansamblis “Beržytė”, Danguolė Račienė, vadovė; Vilniaus Žvėryno gimnazijos folkloro ansamblis “Dolija”, Vilija Vaitkienė, vadovė; Vilniaus vaikų darželio “Vieversys” folkloro ansamblis “Vieversėlis”, Darija Juodzevičienė, vadovė; Kauno  “Atžalyno” vidurinės mokyklos folkloro ansamblis “Kaukutis”,  Birutė Viršilaitė ir Asta Kačinskaitė, vadovės; broliai Andrius, Julius, Juozas Vaicenavičiai; Aušrinė Dapkevičiūtė, Eglė Jurėnaitė, Miglė Timofejevaitė, Sandra Kutraitė, Aušra Šiaučiulienė. - Vilnius: Kronta, 2005. - 1 k. pl..+ kn. (56 p.+gaid.)

 

ISMN M - 706253 - 10 - 7
Žemaičių ir Klaipėdos krašto  dainelės vaikams / parengė Aušra Šiaučiulienė; [atlieka] Vilniaus “Ąžuolyno” vid. mokyklos folkloro ansamblis “Ąžuoliukai‘; Rita Sinkevičienė, vadovė; Vilniaus “Ąžuolyno” vid. mokyklos folkloro studija; Rima Visockienė, vadovė; Telšių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis “Čiučiuruks”, Rita Macijauskienė, vadovė; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų folkloro ansamblis “Lauksna”, Loreta Juciutė, vadovė; Klaipėdos etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblis “Kuršiukai”, Margarita Macijauskienė, Vaidotas Macijauskas, vadovai. - Vilnius: Kronta, 2005. - 1 k. pl..+ kn. (80 p.+gaid.)

 

Kur čiulba ulba paukšteliai. Mes dainuojam ir giedam Petro Zalansko dainas ir giesmes / Vilniaus etninės veiklos centras; sudarė Marija Liugienė; [atlieka] Vilniaus folkloro ansamblis “Vilkiaucinis”; Rytis Ambrazevičius; Veronika Povilionienė; Simonas Liugas; Inga Strungytė; Folkloro ansamblis “Kūlgrida”; Vladas Braziūnas; Birutė Zalanskaitė; Liudas Augaitis; Dalia Vaicenavičienė ir Julius Vaicenavičius; Regimantas Pranaitis; Inga Rinkevičienė; Justė Šidiškytė; Modesta Liugaitė - Černiauskienė; Janina Aliukevičiūtė; Birutė Zalanskaitė; Giedrė Kisielytė; Vytautas Tumėnas; Algirdas Matijoška; Marija Liugienė; Eglė Burkšaitytė; Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios kantičkinių giesmių grupė; Vilniaus arkikatedros bazilikos senųjų giesmių ansamblis ir Jonas Volungevičius. - Vilnius: BOD, 2005 . - 1 k.pl.

 

Lietuvių kantičkinės giesmės / Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centras; [atlieka] Vilniaus folkloro ansamblis VISI, Evaldas Vyčinas, vadovas ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios kantičkinių giesmių grupė, Modesta Liugaitė - Černiauskienė, vadovė. - Vilnius: BOD, 2005. - 1 k.pl.+ brošiūra (29p.)  

 


 

ISMN M - 706253 - 07 - 7
Mačiau mačiau kukutį / parengė Eirimas Velička; [atlieka] Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos II - IV klasių mokiniai: Vilma Baltrėnaitė, Laurynas Bukauskas, Asta Griškevičiūtė, Edgaras Jašinas, Šarūnas Juodka, Marius Kisielis, Viktoras Kovalenko, Vytautė Kramiliūtė, Jonas Kuzmickas, Mindaugas Kuzmickas, Romualdas Laurinavičius, Vytautas Mačionis, Simas Morkūnas, Maksimilianas Oriško, Beata Pečionaitytė, Laura Puškoriūtė, Dainius Rinkevičius, Artūras Rybakovas, Šarūnas Staišiūnas, Mantas Stulgys, Gintarė Sušinskaitė, Indrė Šataitė, Lukas Šeškauskas, Greta Štikėlytė, Ieva Tumilevičiūtė, Liutauras Vaisėta, Aleksas Valavičius, Aidė Venčkauskaitė, Gediminas Venskūnas, Aurelija Vladimirovaitė, Indrė Žaleniakaitė; Eirimas Velička ir Vaiva Karklelienė (muzikos mokytojai). Talkino Rytis Ambrazevičius, Ernestas Jepifanovas, Vitalijus Logvinovas, Eirimas Velička, Gediminas Žilys. - Vilnius: Kronta, 2005. - 1 k. pl. + kn. (103 p.+gaid.)

LLKC - 011
Margi dvarai. Kėdainių krašto dainos, pasakojimai, smulkioji tautosaka, tradicinė instrumentinė muzika / Kėdainių krašto muziejus, Lietuvos liaudies kultūros centras; parengė Jūratė Šemetaitė; [atlieka] Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblis “Jorija”; Juozas Rumba; Kotryna Pilinkuvienė; Bronė Gaučienė; Emilija Paškevičienė; Stasys Počepavičius;  Kėdainių r. aklųjų ir silpnaregių sąjungos folkloro ansamblis “Temela”; Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis “Pėdelis”; Kėdainių r. Akademijos kultūros namų folkloro ansamblis “Seklyčia” . - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005, - 1 k.pl.+ brošiūra ( 10 p.) (“Dainos iš visos Lietuvos”)

 

Sūduvos krašto dainos ir muzika / parengė Žydruolė Mankauskaitė - Zenevičienė; [atlieka] Marijampolės savivaldybės laisvalaikio ir užimtumo centro folkloro ansamblis “Žibinyčia”, Žydruolė Mankauskaitė - Zenevičienė, Žydrūnas Rutkauskas, vadovai; Marijampolės kraštotyros muziejaus folkloro grupė “Marijampolės kanklinykai”, vadovas Jaunius Vylius, vadovas; Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis “Sūduonia”, Eglė Bernotavičienė, vadovė; Vilkaviškio kultūros rūmų folkloro ansamblis “Sūduviai”, Nijolė Skinkienė, vadovė; Kalvarijos savivaldybės Brukų kaimo folkloro ansamblis, Romualda Vasikonienė, vadovė; Šakių rajono Patašinės kaimo etnografinis ansamblis “Nova”, Nijolė Černevičienė, vadovė; Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių kaimo folkloro ansamblis “Vabalkšnė”, Laimutė Vilčinskienė, vadovė; Kalvarijos savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis “Diemedis”, Žydruolė Mankauskaitė Zenevičienė, vadovė. - Vilnius: LLKC; Kalvarija: Kalvarijos kultūros centras, 2005. - 1 k.pl.+ brošiūra (9p.)

 

LMIP027
The singing land: contemporary folk music from Lithuania 2005 / Lithuanian muzic information and publishing centre; sudarė Ugnius Liogė; [atlieka] [Modernizuoto folkloro grupė] “Atalija”; Veronika Povilionienė ir Petras Vyšniauskas; Skirmantas Sasnauskas ir Algirdas Klova; Anastazija Cicėnienė; folkloro grupė “Sutaras” ir Vilniaus Jazz Quartet; Keisto folkloro grupė; grupė  “Donis”; Vilniaus  folkloro ansambliai “Kūlgrinda”; VISI; “Trys keturiose”; Loreta Mukaitė ir Audronė Pociūtė; Vidiškių giesmininkės; Linas Rimša ir Veronika Povilionienė. - Vilnius, 2005. - 1 k. pl + brošiūra (18 p.)

 

Solistų įrašai


SMF029
ANDRIUS ŠIŠKA (Kaišiadorių r.)
Aš ne tik važiuoju, bet ir griežiu / [atlieka] Andrius Šiška. - Vilnius: KUKŪ, 2005. - 1 k.pl.

 

 

 

 

Modernizuoto folkloro įrašai


DGCD 011
KŪLGRINDA (Vilniaus m.)
Prūsų giesmės. Kūlgrinda / [atlieka] folkloro ansamblis “Kūlgrinda”, [Inija ir Jonas Trinkūnai, vadovai]. - Vilnius: BOD, 2005. - 1 k. pl.+ br.(10 p.)

 

 

 

Sutartinės.com. Muzikos ir šokio projektas (Linas Rimša ir Linas Paulauskas) / [atlieka] folkloro grupė, vadovė Loreta Sungailienė. – Vilnius, 2005. – 1 CD.


 

VIRVYTĖ (Vinius)
A mon saka? Modernizouta žemaitių fuolkluora pruojekts/ [atlieka] / [atlieka akademinio žemaičių jaunimo korporacijos “Samogitia” folkloro ansamblis “Virvitė”; Loreta Mukaitė, vadovė; sudarė Loreta Sungailienė, Vaidas Lengvinas. - Vilnius: Tamsta, 2005. - 1 k.pl.

 

 

 

ŽALVARINIS (Vilnius)
Žalio vario / [ atlieka] grupė “Žalvarinis”. - Vilnius: Aurea, 2005 . - 1.k. pl.

 

ELEKTRONINĖS KNYGOS

 

                         ISMN M - 706239 - 05 - 7
Gili gili upelė / [atlieka] Agota Žuraulienė ; parengė Edita Korzonaitė ; melodijas parengė Živilė Sverdiolienė. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.  - 1 el. kn.. (400p.)

 

 

 

 

 

Jorė 1997–2005. (Jorės švenčių apeigos, etnografinė sodyba, dangaus stebykla aprašymai, nuotraukos) / Molėtų krašto muziejus. Sudarė Jonas Vaškūnas. – Molėtai, 2005. 1 sk. kn.

 

  

ISBN 9986 - 526 - 529 - 51 - 4
Kryždirbystė Lietuvoje. Paminklai, ikonografija, papročiai, meistrai / Lietuvos liaudies kultūros centras; sudarė Alė Počiulpaitė. - Vilnius, 2005. - 1 el. kn. - (serija “Gyvoji tradicija”)
      Elektroninė knyga “Kryždirbystė Lietuvoje” supažindina su kryžiais, koplytėlėmis, naujoviškų formų mediniais paminklais, juose esančiomis skulptūrėlėmis, paplitimo ypatybėmis, papročiais bei daugiau kaip trimis dešimtimis meistrų. Siekiama atskleisti kuo platesnį šio ypatingo lietuvių liaudies meno bei kultūros reiškinio vaizdą.
     Kryždirbystė pristatoma informaciniais tekstais, nuotraukomis (apie 500), filmuota medžiaga. Publikuojami sodybose, kapinėse ir kitur stovintys kryžiai, koplytėlės, kitokių formų mediniai paminklai. Tik leidinio ikonografijos skyrius yra papildytas muziejuose esančių eksponatų nuotraukomis - jos padeda pažinti populiariausių skulptūrėlių siužetų vaizdavimo tipus ir ypatybes. 
    Leidinyje siekta parodyti kuo daugiau ir kuo įvairesnių senosios ir dabartinės kryždirbystės pavyzdžių, kuriuose atsispindi kryždirbystė tradicijos bei raida. Bandyta, kiek leido natūroje esanti medžiaga , išryškinti regioninius kryždirbystė bruožus.
    Leidinys skirtas etnologams, pedagogams, kultūros darbuotojams, kryždirbiams - visiems, kurių veikla reikalauja šios srities pažinimo. Tikimasi, kad leidinys pasitarnaus ir propaguojant  kryždirbystės tradicijas visuomenėje, pagilins jų pažinimą, taps atsvara plintančiam kičui.


ISBN 9986 - 646 26X
Paukštelių linksmumas. Kaišiadorių krašto vaikų dainos ir žaidimai / [atlieka Kaišiadorių rajono vyskupo Antano Baranausko vid. mokyklos mokiniai; sudarė Vita Braziulienė. Kompaktinė plokštelė ”Paukštelių linksmumas. Kaišiadorių krašto vaikų dainos ir žaidimai” yra mokomoji vaizdinė priemonė, sukurta remiantis archyvine medžiaga ir šiuolaikinėmis technologijomis. CD skirta mokytojams, darželių auklėtojams, folkloro ansamblių vadovams bei visiems, besidomintiems lietuvių tradicine kultūra. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus,  (Vilnius: Elektroninė leidyba “Editor”), 2005. - 1 el kn. 


STADULĖLĖ (Lazdijų r.)
Smūtnos širdys /
[atlieka] Lazdijų r.  Krikštonių kaimo folkloro ansamblis “Stadulėlė”, Daiva Povilanskienė, vadovė. - Vilnius: studija MA, 2005. - 1 el. kn.

 

 

 

Parengė: Inga Kriščiūnienė
Lietuvos liaudies kultūros centras